Drukāt

Apmacibu karte bataljonsSaskaņā ar Sauszemes spēku mehanizētās kājnieku brigādes 1. mehanizētā kājnieku bataljona pasākumu plānu 2019. gadam, paredzēts organizēt Sauszemes spēku mehanizētās kājnieku brigādes 1. mehanizētā kājnieku bataljona karavīru apmācības un orientēšanos.

Nodarbības plānotas 10. aprīlī no plkst. 7.00 līdz plkst. 23.00. Nodarbību laikā karavīri pārvietosies ar transportu un kājām pa Tukuma novada teritoriju un koplietošanas ceļiem.

Tiks ievērotas uguns drošības un dabas aizsardzības noteikumu prasības. Civilo iedzīvotāju dzīvība, veselība un privātīpašums netiks apdraudēts, netiks izmantota munīcija vai sprāgstvielas.