Pasacina atklasana Vartu iela 2019Šodien, 2019.gada 1. martā, notika pirmsskolas izglītības iestādes (turpmāk tekstā PII) “Pasaciņa” (Vārtu ielā 3), atklāšanas pasākums, uz kuru bija ieradušies gan lieli, gan mazi sveicēji.
Skaistu priekšnesumu sniedza bērni un viņu audzinātājas no PII "Pasaciņa", kas uz rekonstrukcijas brīdi ir apmetušies PII "Vālodzīte". Jaunās pirmsskolas izglītības iestādes darbiniekus sveica gan Tukuma novada Domes vadība, gan Izglītības pārvaldes vadība, gan Tukuma PII vadītāji, kā arī citi viesi.


Tukuma pirmsskolas izglītības iestādē “Pasaciņa” (Kurzemes ielā 5) notiek projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana pirmsskolas izglītības iestādē “Pasaciņa”” īstenošana, veicot ēkas renovāciju. Tādēļ mazie “Pasaciņas” audzēkņi no šī gada 3.septembra apmeklē citas Tukuma pirmsskolas izglītības iestādes, kur viņiem ir nodrošināts kvalitatīvs un nepārtraukts izglītošanās process.
Šajā PII izvietotas četras grupiņas 80 bērniem, kuri dzimuši 2015. gadā un 2016. gadā.
Sveicam mazos tukumniekus ar jaunām, skaistām telpām, kur augt un izglītoties.