Pateicības diena2019. gada 11. janvārī Tukuma pilsētas Kultūras namā notiks Domes priekšsēdētāja Ērika Lukmana Gadu mijas svinīgā pieņemšana, kurā tiks izteikta pateicība visiem, kuri aizvadītajā gadā ar aktīvu un pašaizliedzīgu darbu veicinājuši novada attīstību, atpazīstamību un iedzīvotāju labklājību. Divdesmit astoņiem novadniekiem par veiksmīgu sadarbību un panākumiem 2018.gadā tiks pasniegts apbalvojums „Tukuma novada Domes Pateicības raksts".


Balva „Tukuma novada Domes Pateicības raksts" tiks pasniegta:

• Ģimenes uzņēmumam Abavas vīna darītavai - par novada vārda cildināšanu un tūristu piesaisti
• SIA “Dekšņi” - par atbalstu Tukuma novada ģimenēm ar bērniem
• Pūres Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajai sabiedrībai “Augļu nams” un personīgi Jānim Lepsim - Par nesavtīgu atbalstu bērnu un jauniešu pasākumu norises nodrošināšanā
• SIA “Tumes dārzeņi” - par ieguldījumu saimnieciskajā darbā, veicinot netradicionālās lauksaimniecības attīstību Tukuma novadā
• A/S Tukuma piens un personīgi Armandam Artihovičam - par nesavtīgu atbalstu bērnu un jauniešu pasākumu norises nodrošināšanā
• Halinai Grantiņai - par aktīvu un nesavtīgu dalību Sēmes un Zentenes pagastu sabiedriskajās aktivitātēs
• Sandras un Aivara Gaņģu audžuģimenei - par aktīvu un nesavtīgu rīcību, pildot audžuģimenes pienākumus, kā arī audžuģimeņu kustības popularizēšanu
• Druku audžuģimenei - par nesavtīgām rūpēm un atbildību, pildot audžuģimenes pienākumus
• Viljamam Šulcam - par atsaucību un atbalsta sniegšanu, nodrošinot mazo bērnu vecāku atbalsta grupas ,,Sargeņģelis” Tukuma novadā
• Guntai Kalviņai - par nesavtīgu ieguldījumu, sirdsdegsmi un nozīmīgu devumu Tukuma NVOA darbības mērķu sasniegšanā
• Inai Augulei - par ilggadēju, nesavtīgu darbu rūpējoties par Tukuma novada iedzīvotāju veselību
• Agritai Prokopčikai - par ilggadēju darbu un ieguldījumu Irlavas Sarkanā Krusta slimnīcas attīstībā
• Zaigai Dukātai - par ieinteresētību un veiksmīgu darbaudzināšanu, izglītojot bērnus un skolēnus Pūres pagastā
• Santai Podniecei - par ilggadēju un godprātīgu amata pienākumu veikšanu Irlavas pagasta bibliotēkas vadītājas amatā, kā arī nesavtīgu ieguldījumu sabiedriskajās aktivitātēs
• Mārim Čivčišam - par ilggadēju un nesavtīgu darbu organizējot un tiesājot Irlavas atklātos čempionātus velokrosā
• Gaismai Mukānei - par jauniešu izglītošanu un patriotisma veicināšanu, radošu un inovatīvu pieeju mācību darbā
• Lindai Lūsei - par ilggadēju pilsētas un novada dzīves dokumentēšanu un atspoguļošanu
• Lienei Tāssei - par aktīvu un mērķtiecīgu darbību valsts aizsardzības mācību programmas ieviešanā Zemgales vidusskolā
• Angelikai Dembovskai - par aktīvu un radošu darbu un personīgo ieguldījumu interešu izglītības attīstībā Tukuma novadā
• Ievai Upeslejai - par aktīvu, radošu darbu un personīgo ieguldījumu jaunatnes jomas attīstībā
• Sandim Ozoliņam - par aktīvu, radošu darbu un personīgo ieguldījumu jaunatnes jomas attīstībā
• Viktorijai Selezenai - par aktīvu, radošu darbu un personīgo ieguldījumu jaunatnes jomas attīstībā
• Līgai Zaķei - par aktīvu atbalstu un personisku iesaistīšanos Z.A.Meirovica pieminekļa atklāšanas pasākumā
• Jānim Blunavam - par personīgo ieguldījumu un sadarbības veicināšanu starp pašvaldību un Ārlietu ministriju projekta "Z.A.Meierovica pieminekļis Tukumā" ietvaros
• Ilzei Nikolajevai - par veiksmīgu sadarbību Tukuma novada Latvijas valsts simtgades projekta “Z.A. Meierovica piemineklis Tukumā” realizācijā
• Dagnijai Kalnai - par Tukuma Sporta un veselības svētku organizēšanu un vadīšanu
• Zaigai Gotreisai-Jēgerei - par īpašu, pozitīvu attieksmi un rūpību, pildot savus amata pienākumus un veiksmīgu sadarbību ar pašvaldību
• Daigai Frīdenbergai - par īpašu, pozitīvu attieksmi un rūpību, pildot savus amata pienākumus un veiksmīgu sadarbību ar pašvaldību

FOTO GALERIJA