ukraina114.novembrī Tukuma novada Domē vizītē ieradās Ukrainas vēstniecības Latvijā pirmais sekretārs Oleksandrs Sirenko (Oleksandr Sirenko) un pilnvarotā lietvede Alisa Podoļaka (Alisa Podolyak).

ukraina2Ukrainas vēstniecības pilnvarotā lietvede Alisa Podoļaka sveica visus iedzīvotājus Latvijas simtgadē un apliecināja augsto novērtējumu Tukuma novadam, paužot atzinību par sniegto humāno atbalstu Ukrainai karadarbības laikā, tāpat izteica vēlmi turpināt sadarbošanos ar pašvaldību dažādos sociālajos projektos, lai rehabilitētu karā cietušās ģimenes.

Savukārt Tukuma novada Domes priekšsēdētājs Ēriks Lukmans prezentēja Tukuma novadu kā stratēģiski izdevīgu investīciju ieguldīšanas vietu gan ģeogrāfiskā novietojuma, gan infrastruktūras un iedzīvotāju skaita ziņā. To, ka Tukuma novads ir uzticams partneris, pierāda šeit izveidotie zviedru, dāņu, beļģu un citu valstu investoru uzņēmumi.

Uz šo tikšanos Ukrainas vēstniecības pārstāvji tika aicināti, lai pārrunātu SIA “Gallusman” ieceri par olu ražotnes izveidi un apspriestu iespējas ar vēstniecības palīdzību saņemt apliecinājumu “Ovostar Union” nodomiem ieguldīt finansējumu SIA “Gallusman” projektā, par ko iepriekš izskanējušas dažādas aizdomas.

ukraina6Ukrainas vēstniecības pārstāvji izjautāja par riskiem, kādus Dome saskata saistībā ar šo uzņēmēju, un interesējās par darbībām, kādas plānotas līdz projekta reālai uzsākšanai, kā arī apliecināja gatavību pieprasīt informāciju no uzņēmuma “Ovostar Union”, kas ir trešais lielākais uzņēmums olu ražošanas nozarē Ukrainā. Puses vienojās, ka Tukuma novada Dome sagatavos pieprasījumu ar jautājumiem, uz kuriem atbildes vēstniecības pārstāvji pieprasīs no uzņēmēja.

Tikšanās noslēgumā tika organizēts neliels brauciens pa Tukuma apkārtni, apskatot dažus ārvalstu investoru uzņēmumus, pirmsskolas izglītības iestādi “Karlsons” kā veiksmīgu privātās un publiskās partnerības risinājumu, Tukuma Sporta halli, kas ir apliecinājums ES fondu aktīvai apguvei, un pieskaroties Tukuma pagātnei caur piemiņas vietām.

Pēc apskates brauciena Alisa Podoļaka izteica savu atzinību par Tukumā esošo uzņēmumu skaitu un atzinīgi novērtēja novadā paveiktos darbus saistībā ar infrastruktūras sakārtošanu.