Drukāt

cilveksLabklājības ministrija ir uzsākusi komunikācijas kampaņu par cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem (deinstitucionalizācijas atbalstam) "Cilvēks, nevis diagnoze!", lai skaidrotu cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem iekļaušanos sabiedrībā nozīmību, analizējot stereotipus un psiholoģiskās barjeras, kas pašlaik valda vairumā sabiedrības.  

Kampaņas mērķi:

Plašāku informāciju par kampaņu var skatīt kampaņas tīmekļa vietnē http://cilveksnevisdiagnoze.lv/, kā arī Labklājības ministrijas tīmekļa vietnē un Facebook kontā.
 

Labklājības ministrija
Skolas iela 28, Rīga, LV-1331
www.lm.gov.lv