Drukāt

barintiesa 34137356

Saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 29.novembra noteikumos Nr.898 „Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas nolikums” noteiktajām Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (turpmāk – VBTAI) funkcijām un uzdevumiem VBTAI Bērnu tiesību aizsardzības departamenta direktores vietniece Baiba Skrabāne un Bāriņtiesu un audžuģimeņu departamenta vecākā inspektore Sigita Kokoreviča 2018.gada 23.novembrī no plkst. 13.30 līdz plkst. 15.00, Tukuma Bariņtiesas zālē, Tidaholmas ielā 1, 2.stāvā sniegs konsultācijas Tukuma novada speciālistiem un iedzīvotājiem.