dome 33995726

 Šodien, 5.novembrī, plkst.17.30  tiek sasaukta Tukuma novada Domes ārkārtas sēde.

Sēdes darba kārtība:

  1. Par Tukuma novada Domes priekšsēdētāja vietnieka saimniecības, uzņēmējdarbības veicināšanas un sociālajos jautājumos Aivara Volfa atbrīvošanu no amata.
  1. Par Tukuma novada Domes priekšsēdētāja vietnieka  saimniecības, uzņēmējdarbības veicināšanas un sociālajos jautājumos ievēlēšanu.

 Sēdi būs iespējams vērot tiešraidē.