Drukāt

Atnes nemaksa

Aprīlī Tukuma bibliotēka organizē ikgadējo akciju “Atnes un nemaksā”. Tās laikā bibliotēkas parādniekiem ir iespēja nodot atpakaļ bibliotēkā tos iespieddarbus, kuru lasīšanas termiņš ir pārsniegts, un nemaksāt kavējuma naudu. Bibliotēkas grāmatas un žurnālus ir iespējams ievietot arī Grāmatu nodošanas kastē, kas atrodas pie ieejas Tukuma bibliotēkā no Raiņa ielas puses.
Ceram uz jūsu atsaucību!