iNFORMACIJAPamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 28.pantu, 2018. gada 17. aprīlī plkst.12:00 tiek sasaukta Tukuma novada Domes ārkārtas sēde.
Sēdes sēdes darba kārtība:
1. Par zemes maiņu ar SIA “CSK Steel”

Lēmuma projekts šeit.