Untitled 1

Pirmdiena, 19. marts
8.15 Domes administrācijas darbinieku sanāksme
9.30 Uzņēmumu vadītāju sanāksme
10.15 Preses konference
14.00 – 18.00 Iedzīvotāju pieņemšana
17.00 Meierovica projekta darba grupas tikšanās
17.00 Sēmes pagasta iedzīvotāju konsultatīvā padome

Otrdiena, 20. marts
9.00 Bērnu tiesību aizsardzības komisija
10.00 3. pamatskolas sporta zāles būvsapulce
14.00 Zemes īpašumu pārvaldīšanas komisija

Trešdiena, 21. marts
8.15 Nodaļu vadītāju sanāksme
10.00 līdz 12.00 Izglītības un zinātnes ministra vizīte Tukumā

“Erasmus+” projekta dalībnieku (Igaunija (koordinatori), Grieķija, Horvātija un Portugāle) vizīte Tukuma novada Domē un Izglītības pārvaldē

Ceturtdiena, 22. marts
8.00 – 12.00 Iedzīvotāju pieņemšana
10.00 Kultūras darbinieku sanāksme
10.00 Bāriņtiesas sēde
11.00 DI vadības grupas tikšanās
14.00 Domes sēde (Lēmuma projekti, tiešraide)

Sestdien, 24. marts
12.00 Tukuma apriņķa deju kolektīvu skate, Slampes Kultūras pilī

Svētdiena, 25. marts
13.00 Komunistiskā genocīda upuru piemiņas brīdis, piemiņas vietā pie stacijas “Tukums II”
Autobuss uz piemiņas vietu aties 12.30 no Katrīnas laukuma

Pirmdiena, 26. marts
8.15 Domes administrācijas darbinieku sanāksme
10.15 Preses konference
11.00 Komiteju lēmumprojektu apspriešana
14.00 – 18.00 Iedzīvotāju pieņemšana

 

Tukuma novada Dzimtsarakstu nodaļā no 12. līdz 18. martam reģistrēti 3 dzimušie, reģistrētas 13 miršanas un noslēgtas 4 laulības.