npk Viedlapas nosaukums MK noteikumos noteiktie gadījumi, kad jāiesniedz vai kad izsniedz būvvalde Veidlapa (pielikums) Paskaidrojošā daļa veidlapai
30.12.2012. MK noteikumi Nr.732 "Kārtība, kādā saņemama atļauja reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu"
1 Iesniegums reklāmas saskaņošanai Links: MK_732_iesniegums links uz paskaidrojošo daļu