• Par klientu apkalpošanu pēc Administratīvi teritoriālās reformas

  97335693 2899734440080918 869685904837443584 nAdministratīvi teritoriālās reformas darba grupas sapulcēs tika aktualizēts jautājums par to, kā tiks plānota klientu apkalpošana pēc četru novadu apvienošanās. Plānots, ka klientu apkalpošanā nenotiks straujas izmaiņas un pēc novadu apvienošanās tā notiks tajās vietās, kur bija līdz šim.

 • Izglītības jomas darbība jaunajā Tukuma novadā

  books 5937823 960 72021.maijā Administratīvi teritoriālās reformas darba grupas sanāksmē Tukuma novada Izglītības pārvalde prezentēja izglītības jomas darbību jaunajā Tukuma novadā.

 • Apvienotā Tukuma novada Būvvalde

  building 2762242 1280Administratīvi teritoriālās reformas darba grupas sanāksmē notika diskusija par jaunveidojamā novada Būvvaldes darbu. Plānots, ka tiks veidotas nodaļas, kas nodrošinās pakalpojumu sniegšanu jau pašlaik esošajos pakalpojumu sniegšanas centros - Tukumā, Smārdē, Kandavā un Jaunpilī.

 • Par kultūras, sporta un tūrisma nozaru darbu apvienotajā novadā

  photo by ievs 398Vakar, 7. maijā, ATR darba grupas sapulcē tika diskutēts par kultūras, sporta un tūrisma nozaru darbu jaunajā, apvienotajā novadā. Pēc četru novadu apvienošanās iecerēts saglabāt esošās novadu kultūras un sporta pasākumu tradīcijas, optimizējot tehniskos un radošos resursus pasākumu nodrošināšanā.

 • Par Tukuma novada bāriņtiesas darbu pēc administratīvi teritoriālās reformas

  pa svald ibu v 53295837Pagājušā nedēļā ATR darba grupas sanāksmē tika diskutēts arī par Tukuma novada bāriņtiesas darbu pēc četru novadu apvienošanās. Plānots, ka Tukuma novada bāriņtiesa pēc administratīvi teritoriālās reformas saglabās līdzīgu bāriņtiesas struktūru kā līdz šim, apvienojot līdz šim patstāvīgi darbojošās Tukuma novada, Kandavas novada, Engures novada un Jaunpils novada bāriņtiesas. 

 • Par Dzimtsarakstu nodaļu pakalpojumiem apvienotajā novadā

  dzimtsarakstu nodŠodien, 16. aprīlī, notika ATR darba grupas sanāksme par Dzimtsarakstu nodaļu darbu pēc četru novadu apvienošanās.Plānots, ka pārejas periodā, līdz šā gada 31. decembrim, Dzimtsarakstu nodaļu darbs nemainās, iedzīvotāji turpina saņemt pakalpojumus savās administratīvajās teritorijās. Šis laiks ir nepieciešams, lai varētu korekti noslēgt gadu, nodot lietas, kā arī veikt likumā noteikto laulību iesniegumu pieņemšanu un reģistrēt pieteiktās laulības.

 • Turpinās jaunveidojamā Tukuma novada pašvaldības administratīvās struktūras projekta izstrāde

  pa svald ibu v 53295837 26. martā notika kārtējā darba grupas sanāksme izpilddirektores Ineses Valteres vadībā par 1. jūlija Administratīvi teritoriālās reformas (ATR) ieviešanu, kas paredz Tukuma, Jaunpils, Kandavas un Engures novadu apvienošanu. ATR darba grupa kopš pagājušā gada intensīvi strādā pie jaunveidojamā Tukuma novada administratīvās struktūras projekta izstrādes.

 • Apvienojamo pašvaldību reorganizācijas plāna konstatējumu daļas

  47435401 1933833316671040 824124187386839040 nPamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, Valsts pārvaldes iekārtas likumu, likumu “Par pašvaldībām”, Ministru kabineta 2020. gada 15. septembra noteikumiem Nr.577 “Kārtība, kādā administratīvi teritoriālās reformas ietvaros pašvaldībām piešķir valsts mērķdotāciju kopīga jaunveidojamā novada pašvaldības administratīvās struktūras projekta izstrādei”, Ministru kabineta 2020. gada 13. oktobra noteikumiem Nr.631 “Jaunizveidojamo pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentu projektu valsts līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība”, Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumiem Nr.671 “Pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārdales kārtība pēc administratīvo teritoriju robežu grozīšanas vai sadalīšanas”, Tukuma novada Dome nolemj apstiprināt Tukuma novada pašvaldības reorganizācijas plāna konstatējošo daļu

  Tukuma novada pašvaldības reorganizācijas plāna konstatējumu daļa:

  • Tukuma novada pašvaldības institūcijas, kuras skar administratīvo teritoriju robežu grozīšana vai sadalīšana skatīt šeit.
  • Tukuma novada pašvaldības manta, kuru skar administratīvo tritoriju robežu grozīšana vai sadalīšana - skatīt šeit. 
  • Tukuma novada pašvaldības saistības, kuras saistītas ar administratīvo teritoriju robežu grozīšanu vai sadalīšanu - skatīt šeit.

  Kandavas novada pašvaldības reorganizācijas plāna konstatējumu daļa:

  • Kandavas novada pašvaldības institūcijas, kuras skar administratīvo teritoriju robežu grozīšana vai sadalīšana skatīt šeit.
  • Kandavas novada pašvaldības manta, kuru skar administratīvo tritoriju robežu grozīšana vai sadalīšana - skatīt šeit. 
  • Kandavas novada pašvaldības saistības, kuras saistītas ar administratīvo teritoriju robežu grozīšanu vai sadalīšanu - skatīt šeit un Eiropas Savienības fondu un citas ārvalstu finanšu līdzekļu īstenotie projekti - skatīt šeit.

  Jaunpils novada pašvaldības reorganizācijas plāna konstatējumu daļa:

  • Jaunpils novada pašvaldības institūcijas, kuras skar administratīvo teritoriju robežu grozīšana vai sadalīšana skatīt šeit.
  • Jaunpils novada pašvaldības manta, kuru skar administratīvo tritoriju robežu grozīšana vai sadalīšana - skatīt šeit. 
  • Jaunpils novada pašvaldības saistības, kuras saistītas ar administratīvo teritoriju robežu grozīšanu vai sadalīšanu - skatīt šeit un Eiropas Savienības fondu un citas ārvalstu finanšu līdzekļu īstenotie projekti - skatīt šeit.

  Engures novada pašvaldības reorganizācijas plāna konstatējumu daļa:

  • Engures novada pašvaldības institūcijas, kuras skar administratīvo teritoriju robežu grozīšana vai sadalīšana skatīt šeit.
  • Engures novada pašvaldības manta, kuru skar administratīvo tritoriju robežu grozīšana vai sadalīšana - skatīt šeit. 
  • Engures novada pašvaldības saistības, kuras saistītas ar administratīvo teritoriju robežu grozīšanu vai sadalīšanu - skatīt šeit