Finanšu komisijas nolikums

2021. gada 25. martā

Pašvaldība Atbalstītās ieceres
Tukuma novads Atļauja Tukuma novada pašvaldībai uzņemties aizņēmuma saistības ERAF projekta “Degradētās teritorijas sakārtošana Mārtiņa ielas zonā” īstenošanai
Engures novads Atļauja Engures novada pašvaldībai uzņemties aizņēmuma saistības investīciju ielu infrastruktūras attīstības projektam Lapmežciema pagastā
Darba kārtība  Protokols

 

2021. gada 12. martā

Pašvaldība Atbalstītās ieceres
 Engures Novads

 - Par dalību EJZF projektu konkursā ar projektu “Slimnīcas ielas rekonstrukcija piekļuvei pludmalei”

- Par dalību EJZF projektu konkursā ar projektu “Centralizētās notekūdeņu savākšanas un ūdens piegādes sistēmas izveide Engures ciemā"

Darba kārtība - 2021. gada 12. martā Protokols - 2021. gada 12. martā

 

2021. gada 9. februārī

Pašvaldība Atbalstītās ieceres
 Tukuma novads  Atļauja Tukuma novada pašvaldībai uzņemties aizņēmuma saistības  Tukuma novada sociālā dienesta ēkas pārbūvei, Tidaholmas ielā 1, Tukumā
Darba kārtība - 2021.gada 9.februārī  Protokols - 2021. gada 9. februāris

 

2021. gada 2. februārī

Pašvaldība Atbalstītās ieceres
 Engures novads Par aizņēmumu projekta "Zvejnieka zvaigžņu ceļš" realizēšanas nodrošināšanai
Darba kārtība - 2021.gada 2.februārī Protokols - 2021. gada 2. februāris

 

2021. gada 11. janvārī

Pašvaldība Atbalstītās ieceres
 Tukuma novads Atlauja Tukuma novada pašvaldībai uzņemties aizņēmuma saistības projekta "Tukuma vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana" īstenošanai
Darba kārtība - 2021.gada 11.janvārī Protokols - 2021. gada 11. janvāris

 

2020. gada 21. decembrī

Pašvaldība Atbalstītās ieceres
 Jaunpils novads Par nekustamā īpašuma „Pienotavas artēziskā aka” izsoles rezultātu apstiprināšanu
Darba kārtība - 2020. gada 21. decembrī Protokols - 2020. gada 21. decembris

 

2020. gada 13. novembrī

Pašvaldība Atbalstītās ieceres
 Tukuma novads  Par Tukuma novada pašvaldības projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana PII “Vālodzīte”” iesniegšanu un īstenošanu
Darba kārtība - 2020.gada 13.novembrī Protokols - 2020. gada 13. novembris

 

2020. gada 18. septembrī

Pašvaldība Atbalstītās ieceres
 Engures novads Par aizņēmumu investīciju projekta „Lapmežciema pagasta ielu attīstība” realizēšanas nodrošināšanai
Darba kārtība - 2020.gada 18.septembrī Protokols - 2020. gada 18. septembris

 

2020. gada 28. augustā

Pašvaldība Atbalstītās ieceres
 Engures novads Par aizņēmumu investīciju projekta “Ielu un ceļu seguma pārbūve Engures novadā” realizēšanas nodrošināšanai
Darba kārtība - 2020.gada 28.augustā Protokols - 2020. gada 28. augusts

 

2020. gada 31. jūlijā

Pašvaldība Atbalstītās ieceres
 Tukuma novads                                                                                                                Atļauja Tukuma novada pašvaldībai uzņemties aizņēmuma saistības investīciju projekta “Progresa ielas pārbūve Tukumā” īstenošanai
Engures novads Saskaņot Engures novada domes aizdevuma pieteikumu iesniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai ceļa infrastruktūras uzlabošanai Engures novada Lapmežciema pagastā
Kandavas novads Atļauja Kandavas novada pašvaldībai uzņemties aizņēmuma saistības transporta infrastruktūras projekta “Kandavas pilsētas ielu seguma atjaunošana un gājēju celiņa izbūve” īstenošanai
Jaunpils novads Par aizņēmumu Valsts kasē ERAF līdzfinansēta projekta nr.9.3.1.1./19/|I/009 “Deinstitucionalizācija – sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Jaunpils novadā” īstenošanai
Darba kārtība - 2020.gada 31.jūlijā Protokols - 2020. gada 31. jūlijs

 

2020. gada 7. jūlijā

Pašvaldība Atbalstītās ieceres
Tukuma novads                                                          Atļauja Tukuma novada pašvaldībai uzņemties aizņēmuma saistības investīciju projekta “Kurzemes ielas pārbūve Tukuma pilsētā, 2. kārta” īstenošanai
Darba kārtība - 2020.gada 7.jūlijā Protokols - 2020. gada 7. jūlijs