Events Calendar

Tukuma novada teritorijas plānojuma 2011.–2023.gadam 3.0 redakcijas publiskās apspriešanas sanāksme
Thursday, 3. September 2020, 17:00 - 18:00