Events Calendar

Būvobjekta “Pirmskolas izglītības iestāde "Pasaciņa" pārbūve, Kurzemes iela 5, Tukums” pieņemšanas ekspluatācijā komisija - rīko BVKB
Tuesday, 9. June 2020, 13:00 - 14:00