Events Calendar

Nodaļu vadītāju, pagastu pārvalžu vadītāju un iestāžu vadītāju sapulce
Wednesday, 27. November 2019, 08:15 - 09:30
Location Tukuma novada dome, Talsu iela 4, Tukums, Tukuma pilsēta, LV-3101, Latvija