tukumslv3077

 

Tiek uzsākts projekts, kura ietvaros uzņēmumos bez maksas uzstādīs un iztukšos spainīšus nolietoto bateriju vākšanai. Projekta mērķis ir atvieglot un padarīt pieejamāku nolietoto bateriju utilizāciju, rosināt cilvēkus vairāk un aktīvāk iesaistīties  atkritumu šķirošanas procesā.
Vairāk informācijas