Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka līdz 2015.gada 22.maijam (bez atbalsta apjoma samazinājuma), izmantojot LAD Elektronisko pieteikšanās sistēmu (EPS - https://eps.lad.gov.lv/login), ir iespējams pieteikties Platību maksājumiem, iesniedzot Vienoto iesniegumu 2015.gadā.
Vienotajiem iesniegumiem, kas iesniegti pēc 2015.gada 22.maija, bet ne vēlāk kā 15.jūnijā (ieskaitot), atbalstu samazina 1% apmērā par katru nokavēto darbdienu. Iesniegumi, kas iesniegti pēc 15.jūnija un vēlāk, tiks noraidīti, izņemot gadījumu, ja iesniegumu līdz 2015.gada 15.jūnijam nebija iespējams iesniegt ārkārtas apstākļu dēļ.

Plašāka informācija

Šā gada 14. maijā plkst.10:00 Tukuma bibliotēkas konferenču zālē pašvaldība sadarbībā ar Rīgas plānošanas reģionu rīko semināru jaunajiem uzņēmējiem, izklāstot informāciju par uzņēmējdarbības veidiem, par uzņēmējdarbības uzsākšanai nepieciešamiem soļiem, par grāmatvedības niansēm, kā arī iespējamo atbalstu no pašvaldības puses.
Darba kārtība

Šā gada 8.maijā, plkst. 15:00, Tukuma novada bibliotēkas konferenču zālē Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) tiksies ar Tukuma novada uzņēmējiem. LDDK katru gadu dodas vizītēs pie reģionu uzņēmējiem, lai diskutētu par uzņēmējdarbības aktualitātēm un arī uzrunātu jaunos biedrus. Vizītes noris sadarbībā ar uzņēmēju klubiem un biedrībām un pašvaldību.
Pielikumā darba kārtība.