Tukuma pašvaldība turpina iesākto tradīciju un otro gadu pēc kārtas izsludina grantu konkursu “Radi Tukumam”. Konkursa mērķis ir iedvesmot aktīvai rīcībai un atbalstīt iniciatīvas, kas balstītas mākslā un kultūrā, digitālajās un radošajās industrijas, un atbilst ilgtspējīgas uzņēmējdarbības pamatprincipiem, kā arī nodrošina jaunu darba vietu radīšanu, jaunu produktu un pakalpojumu veidošanu. Atbalstītas tiek arī sociālās uzņēmējdarbības un sociāli atbildīgas uzņēmējdarbības biznesa idejas.

Tukuma novada pašvaldība 2015.gadā izsludināja grantu konkursu “Radi Tukumam”. Konkursa mērķis bija iedvesmot jaunos un topošos uzņēmējus aktīvai rīcībai un radošām iniciatīvām, kas balstītas mākslā un kultūrā, risina sociālos jautājumus un atbilst ilgtspējīgas uzņēmējdarbības pamatprincipiem. Aktivitātes bija jāveic Tukuma pilsētā, attīstot uzņēmējdarbību Pils ielā, Brīvības laukumā un vecpilsētā.

Pagājušā uzsaukuma laikā tika atbalstīti divi uzņēmumi: SIA "Kurzemes koka dizaina centrs" un SIA "KunK".