15.novembrī, ‘’Mazā biznesa dienas sagaidīšanas konferencē’’ pirmo reizi tika atvērts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Latvijas Biznesa savienības indekss ‘’Investīcijām draudzīgākā pašvaldība’’, kurā piedalījās 80 no 119 Latvijas pašvaldībām.
Indekss ‘’Investīcijām draudzīgākā pašvaldība’’ uzrāda pašvaldību kvantitatīvos sociāli ekonomiskos rādītājus, kas nozīmīgi uzņēmējdarbības attīstībai noteiktā teritorijā un sniedz iespēju pašvaldībām veikt pašnovērtējumu par darbībām investīciju piesaistē, uzņēmējdarbības un nodarbinātības veicināšanā, kā arī tiešo un netiešo atbalstu uzņēmējdarbības attīstībā, izvērtējot noteiktā laika periodā sasniegtos rezultātus. Indekss atspoguļo arī pašvaldību aptaujas rezultātus un pašvaldību praktiskās darbības investīciju vides sekmēšanā.


Atzinības raksti pasniegti pasniegti pirmo trīs vietu ieguvējiem trīs pašvaldību grupās. Novērtēti indeksa rādītāji un atzīmēta rezultatīvāko pašvaldību darbība 2016.gadā. Atbilstoši pašvaldību grupām indeksā piedalās:
 59 no 89 novadiem ar vietējas nozīmes attīstības centriem;
 15 no 21 novadiem ar reģionālas nozīmes attīstības centriem;
 7 no 9 republikas nozīmes pilsētām.
Indeksa izveidē iesaistījās žūrija - pārstāvji no: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Latvijas Biznesa savienības, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Lielo pilsētu asociācijas, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras, ‘’ALTUM’’ un SIA ‘’Lursoft’’.
Latvijas Biznesa savienības padomes priekšsēdētāja Elīna Egle: ‘’Indekss sniedz mums iespēju raidīt signālus gan uzņēmējiem, gan pašvaldībām, lai nākotnē sadarbība un informācijas apmaiņa starp vieniem un otriem notilktu arvien produktīvāk. Uzņēmēju lēmumi par investīcijām vizbiežāk ir balstīti uz finanšu-ekonomiskajiem apsvērumiem, savukārt pašvaldību ieinteresētība uzņēmējdarbības attīstībā ir pamats ilgtspējīgai attīstībai.’’
Indekss izstrādāts iniciatīvas ‘’Atbalsti mazo biznesu!’’ un Mazā biznesa dienas ietvaros, kas šogad norisināsies visā Latvijā, 19.novembrī un kurā jau iesaistās vairāk kā 5000 uzņēmumu. Indekss veicina pieredzes apmaiņu un stiprina pašvaldību atbalstu uzņēmējdarbībai un nodarbinātībai. Uzsverot, ka 94% Latvijas biznesa veido mikro un mazie uzņēmumi. Mikro un mazie uzņēmumi nodarbina 67% no visiem darbiniekiem Latvijā reģistrētajos uzņēmumos, nodrošinot 45% no Latvijas uzņēmumu kopējā apgrozījuma.
Fotogrāfijas no ‘’Mazā biznesa dienas sagaidīšanas konferences’’ un indeksa ‘’Investīcijām draudzīgākā pašvaldība’’ atvēršanas pasākuma pieejamas: https://www.facebook.com/Savieniba.lv/photos/?tab=album&album_id=610639222471540
Iniciatīvu ‘’Atbalsti mazo biznesu!’’ un Mazā biznesa dienu šogad stiprina: ‘’SEB Banka’’, ‘’Altum’’, ‘’Rīgas Centrāltirgus’’, atbalsta: ‘’Lursoft’’, ‘’Latvijas Pasts’’, kā arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Rīgas dome, Latvijas Pašvaldību savienība, informē: ziņu aģentūra ‘’LETA’’, ‘’Latvijas Avīze’’, ‘’Dienas Bizness’’ un ‘’iFinanses’’.

Par indeksu:
Indeksa 1.daļa. Statistika par 2015.gadu šādos rādītājos (40% īpatsvars indeksā; SIA ‘’Lursoft’’ aprēķini):
1. Aktīvo uzņēmumu skaits uz 1000 iedzīvotājiem
2. Darbinieku skaits novada uzņēmumos pret iedzīvotāju skaitu (2016.gada dati), (%)
3. Kopējais apgrozījums (2015.gada dati; tūkst. EUR) uz 1000 iedzīvotājiem
4. Kopējā peļņa (2015.gada dati; tūkst. EUR) uz 1000 iedzīvotājiem
5. Uzņēmuma ienākuma nodoklis (2015.gada dati) uz 1000 iedzīvotājiem
Minētie statistikas rādītāji izvēlēti, lai kodolīgā veidā atspoguļotu gan uzņēmēju sekmes, gan arī novērtētu uzņēmēju pozitīvo devumu pašvaldībai un sabiedrībai. Indeksā netiek ietverti valsts un pašvaldību uzņēmumi, to finanšu rādītāji.
2.daļa. Kvalitatīva pašvaldību aptauja par paveiktajām darbībām no 2015.gada līdz šim brīdim (2016.gada rudens) investīcijām draudzīgas vides izveidē (60% īpatsvars indeksā). Pašvaldību aptaujas vērtējumu veido: pašvaldību rīcības apkopojums, kas tiek novērtēts pēc noteikta punktu skaita atbilstoši jautājuma specifikai. Atsevišķos jautājumos, maksimālais punktu skaits ir 2.
Kvalitātīvo datu rezultātu reitings un kvantitatīvo datu rezultātu reitings tiek apkopots, izmantojot, svērto reitinga vidējā rādītāja metodi (weighted average of raitings).
‘’Investīcijām draudzīgākās pašvaldības’’ indeksa rezultāti:
Investīcijām draudzīgākais novads ar vietējās nozīmes attīstības centru
1. Ādažu novads
2. Mārupes novads
3. Stopiņu novads
4. Burtnieku novads
5. Ikšķiles novads
6. Krimuldas novads
7. Raunas novads
8. Olaines novads
9. Jaunjelgavas novads
10. Amatas novads
11. Rundāles novads
12. Engures novads, Pāvilostas novads, Ozolnieku novads
13. Ilūkstes novads, Sējas novads
14. Salas novads
15. Salaspils novads, Naukšēnu nnovads
16. Beverīnas novads
17. Grobiņas novads
18. Salacgrīvas novads
19. Mālpils novads
20. Iecavas novads

Investīcijām draudzīgākie novadi ar reģionālās nozīmes attīstības centru
1. Cēsu novads
2. Tukuma novads
3. Kuldīgas novads
4. Saldus novads
5. Smiltenes novads
6. Talsu novads
7. Dobeles novads
8. Limbažu novads
9. Bauskas novads
10. Madonas novads
Investīcijām draudzīgākā republikas nozīmes pilsētas TOP 5
1. Ventspils
2. Valmiera
3. Rīga
4. Liepāja
5. Daugavpils
Papildu informācija:
Latvijas MVU interneta vietne: www.savieniba.lv Facebook.com/Latvijas-Biznesa-savienība
Iniciatīvas ''Atbalsti mazo biznesu'' interneta vietne: www.mazabiznesadiena.lv Facebook/AtbalstiMazoBiznesu Twitter: AtbalstiMazo