Ekonomikas ministrija ir izstrādājusi un saskaņošanai nodevusi vēl vienu jaunā ES fondu plānošanas perioda 2014.-2020. gadam atbalsta programmu - paralēlo aizdevumu programmu. Tās ietvaros komersantiem un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām būs pieejami subordinēti ilgtermiņa investīciju aizdevumi, lai veicinātu saimnieciskās darbības veicēju attīstību un konkurētspēju. Jaunā atbalsta programma saimnieciskās darbības veicējiem varētu būt pieejama jau 2016. gada 2. ceturkšņa beigās.

Paralēlais aizdevums tiks sniegts ieguldījumiem Latvijas Republikas teritorijā. Paralēlā aizdevuma apmērs ir vismaz 50 000 EUR, un tas nepārsniedz 5 000 000 EUR. Tā īpatsvars no ieguldījuma projekta attiecināmajām izmaksām ir paredzēts apmērā no 35 - 45 % atkarībā no saimnieciskā darbības veicēja statusa un aizdevuma apmēra.

Paralēlo aizdevumu atmaksas termiņš ir līdz 10 gadiem, vai pat 15 gadiem gadījumos, kad finansētais investīciju projekts ir nekustamā īpašuma iegādes, celtniecības vai rekonstrukcijas jomā. Turklāt, lai sekmētu saimnieciskā darbības veicēja attīstību un nepagrūtinātu tā naudas plūsmu, ir paredzētas iespējas paralēlā aizdevuma pamatsummas atmaksai noteikt atlikto termiņu, kas varēs pārsniegt kredītiestādes vai tās meitas sabiedrības piešķirtā finansējuma atmaksas atlikto termiņu, bet ne vairāk par 12 mēnešiem.

Paralēlo aizdevumu programmas īstenošanai ir paredzēti publiskie resursi 30 milj. EUR apmērā.Paralēlos aizdevumus sniegs akciju sabiedrība „Attīstības finanšu institūcija Altum” kopā ar kredītiestādes vai tās meitas sabiedrības piešķirtu finansējumu (ilgtermiņa kredītu vai finanšu līzingu).

Detalizēti ar MK noteikumu projektu “Paralēlo aizdevumu saimnieciskās darbības veicēju konkurētspējas uzlabošanai noteikumi” var iepazīties MK tīmekļa vietnē.

 
Avots: Ekonomikas ministrija