Pēc budžeta apstiprināšanas 2017. gadam uzsākti plānotie remontdarbi. Tie Sēmes un Zentenes pagastu iedzīvotāji, kuriem nav īres un komunālo maksājumu parādi, aicināti rakstīt iesniegumus logu, durvju vai radiatoru nomaiņai.

Turpinās Zentenes Kultūras nama skatuves remonts un jauna apgaismojuma izveide.

 

Svarīgākais darbs pārskata periodā bija ceļu attīrīšana no lielās sniega segas. Darbos iesaistījās visi uzņēmēji, kuri uzvarēja iepirkumā “Sēmes un Zentenes pagastu pārvaldes ceļu un ielu uzturēšanas darbi ziemas periodā”. Uzņēmēji palīdzēja tikt galā ar darbiem arī valsts autoceļu uzturētājiem.

Decembra sākumā tika izvērtēts jaunais iepirkums ,,Sēmes un Zentenes pagastu pārvaldes ceļu un ielu uzturēšanas darbi ziemas periodā". Līgumi noslēgti līdz 2017.gada 31.decembrim ar šādiem uzņēmējiem: 

SIA ,,KomunālservissTILDe” izveda šķirotos atkritumus no visām 15 pārvaldes kapsētām, greiderēja ceļus, tā turpināsies. Tīrījām arī sniegu. Esam norēķinājušies ar SIA ,,Ceļu būvnieks" par izvesto granti uz pagasta ceļiem.
10.novembrī biedrībai ,,Kandavas partnerība" iesniegts projekta pieteikums LEADER projektu konkursa 3.Rīcībai ,,Atbalsts publiskās infrastruktūras uzlabošanai", kurā paredzēta ,,Daudzdzīvokļu māju pagalmu labiekārtošana Sēmes ciematā." Iedzīvotāji izteikuši vēlmi ierīkot stāvlaukumu autotransportam pie Ezera ielas 10, 12 un 14 ēkām. 16.novembrī notika ,,Kandavas partnerība" speciālistu iepazīšanās ar projekta ieceri klātienē Sēmē.