Septembrī:

11.09. Sēmes bibliotēkā Tikšanās ar .. Dzejas dienām veltīts pasākums, sadarbībā ar Sēmes-Zentenes kultūras namu, Sēmes jauniešu centru un Sēmes sākumskolu
13.09. plkst.11.00 Sēmes pagasta centrā un tuvākā teritorijā Tēva dienai veltīts pasākums- kopā ar tēti pa Sēmes ceļiem un taciņām Pulcēšanās plkst.11.00 Sēmes pagasta centrā pie veikala. Papildus informācija pa tālr. 27842650
26.09. Zentenes kultūras namā 10.amatierteātru festivāls “Zentenes rudens 2015” Sākuma laiks atkarīgs no pieteikto kolektīvu skaita. Pieteikšanās līdz 10.septembrim. Tālr.27842650
Visu mēnesi Toma Šlisera miniatūrformas akvareļu izstāde Sēmes pakalpojumu centra 2.stāva zālītē Izstāde apskatāma pakalojumu centra darba laikā
Visu mēnesi Musturdeķu izstāde Zentenes kultūras namā Biedrības “Asni 3139” realizētais 2 gadu projekts- dažāda lieluma, krāsu un faktūras musturdeķi. Izstāde apskatāma pakalpojumu centra darba laikā. Citā laikā- piesakoties pa tālr.27842650 (Anita)

Komunālā saimniecība

Greiderējam ceļus.
Logu, radiatoru un durvju nomaiņai īres dzīvokļos izgatavotas tāmes, tuvākajā laikā notiks to nomaiņa.
Projekti
Pastariņa muzejā nobeigumam tuvojas būvdarbi, kuri attiecas uz atliktajiem vai papildus veicamajiem darbiem.
Kultūra un sports

 

JūLIJS

Datums Laiks Pasākums Norises vieta

Papildus informācija

11.07. 13.00 Dzirciemnieku saiets Pastariņa muzejs, Zentenes pagasts 13.00 Dzirciema baznīcā, pēc tam Pastariņa muzejā
18.07. 12.00 Rožu svētki Sēmes pagasta „Rozītes” Sīkāka informācija afišās

Komunālā saimniecība

Tiek greiderēti pagastu ceļi, pļauta zāle.
SIA ,,Komunālserviss TILDe" sakopa Bazānu kapu bioloģiskos atkritumus.
Projekti
6.maijā Pastariņa muzejā konference, kuru rīkoja partnerības ,,Laukiem un Jūrai" speciālisti kopā ar stratēģijas izstrādātājiem. Piedalījās LAD speciālisti, Ķemeru Nacionālā parka vadošie darbinieki, uzņēmēji un Tukuma novada Attīstības nodaļas darbinieki un citi, kuri sprieda par LEADER projektu pieejamību nākotnē.
Pabeigts Pastariņa muzeja stallīša rekonstrukcijas darbs. Turpinās darbi citos objektos. Sēmes pagasta centrā izvietoti ielu trenažieri.
Kultūra un sports

20.06. 14.00 Saulgriežu ieskaņas pasākums Sēmes pagasta centrā. Tiks sumināti Līgas un Jāņa vārdu nesēji, aplīgoti vietējie uzņēmēji. Īpašie viesi- Lestenes amatierteātris "Dzērvenīte".

Visu mēnesi I.Brīniņa. Dekoratīvie šķīvji „Meža taka" un I.Smildzere. Tekstildarbi „Pa ceļam uz mājām" Sēmes pakalpojumu centra 2.stāva zālīte Izstāde apskatāma pakalpojumu centra darba laikā

Visu mēnesi Kandavas mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde Zentenes kultūras nams zstāde apskatāma pakalpojumu centra darba laikā , kā arī kultūras nama pasākumu laikā