Komunālā saimniecība
5.oktobrī abos pagastos uzsākta apkures sezona.
Pabeigta logu un radiatoru nomaiņa īres dzīvokļos Sēmes un Zentenes pagastos. Appļauti krūmi pagastu ceļu malās. Pagasta ceļus Kaives ciemā SIA „Komunālserviss TILDe” greiderēja ar auto greideri.

10.11. pl.11.00 Mārtiņam(i) gaili kāvu... Zentenes kultūras nama foajē Mārtiņdienas ēdienu receptes, degustācija (Interesentus lūdzam pieteikties līdz 7.11. Tālr.27842650)
11.11. Ziedu nolikšana un svecīšu aizdegšana Z.A.Meirovica piemiņas vietā.

Turpina mainīt logus un radiatorus īres dzīvokļos Sēmes un Zentenes pagastos. Tiek greiderēti pagastu ceļi.
Biedrība ,,Kandavas Partnerība” 30.septembrī no plkst.17.00 līdz 19.00 aicināja piedalīties Sēmes pagasta iedzīvotājus sanāksmē par attīstības virzieniem un prioritātēm Latvijas Lauku attīstības programmā 2014.-2020.gadam pasākumā ,,Atbalsts vietējai attīstībai”. Tika aicinātas piedalīties nevalstiskās organizācijas, uzņēmēji, jaunieši, pensionāri u.c. Sēmes pagasta iedzīvotāji.

oktobris

Datums Laiks Pasākums Norises vieta

Papildus informācija

17.10. Svecīšu vakara pasākumi 7 Zentenes pagasta kapsētās Skuju, Bazānu, Rindzeles, Zentenes, Dāmnieku, Dreimaņu, Kaziņu kapsēta Papildus informācija laikrakstā “Neatkarīgās Tukuma Ziņas”, Sēmes un Zentenes pakalpojumu centros, kā arī pie pagasta informatīvajiem stendiem
24.10. Svecīšu vakara pasākumi 8 Sēmes pagasta kapsētās Raudas, Plieņu, Rideļu, Mazbrizules, Kaives, Druvu, Biržvēveru, Sēmes kapsēta Papildus informācija laikrakstā “Neatkarīgās Tukuma Ziņas”, Sēmes un Zentenes pakalpojumu centros, kā arī pie pagasta informatīvajiem stendiem
Visu mēnesi Toma Šlisera miniatūrformas akvareļu izstāde Zentenes kultūras nams Izstāde apskatāma Zentenes pakalpojumu centra darba laikā, kā arī kultūras nama pasākumu laikā
Visu mēnesi Kandavas Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde “Senie amati” Sēmes pakalpojumu centra zālīte (2.stāvā) Izstāde apskatāma pakalpojumu centra darba laikā

 

Komunālā saimniecība

Tiek mainīti logi, radiatori un durvis īres dzīvokļos Sēmes un Zentenes pagastos. Appļautas kapu teritorijas.
Projekti
24.augustā Zentenes pakalpojumu centrā notika tikšanās ar partnerības ,,Laukiem un Jūrai” pārstāvjiem par LEADER finansējuma piesaisti nākošajam plānošanas periodam 2015.- 2020.gadam, kas paredzēta vietējās teritorijas attīstībai.
Kultūra un sports
8.augustā notika Sēmes un Zentenes pagastu sporta svētki, balli spēlēja grupa ,,Liepavots”. Šajā pat dienā Zentenes pagasta septiņās kapsētās notika Kapu Svētki.