janvāris

Datums Laiks Pasākums Norises vieta

Papildus informācija

 no 8.01.   Fotogrāfiju izstāde “2015.gada skaistākos mirkļus atceroties” Zentenes kultūras nams Izstādē apskatāmas 2015.gada Sēmes un Zentenes pagastos notikušo kultūras pasākumu fotogrāfijas, kā arī tās fotogrāfijas, kuras tiks atnestas uz Zentenes kultūras namu/Zentenes pakalpojumu centru vai Sēmes bibliotēku/ Sēmes pakalpojumu centru līdz 2015.gada nogalei.
30.01.   Līnijdejotāju sadancošanās, gaidot Pērtiķa gadu Zentenes kultūras nams Pasākums ar ielūgumiem
Visu mēnesi   Arvīda Drīzuļa darbu izstāde Sēmes pakalpojumu centrs Izstāde apskatāma pakalpojumu centra darba laikā.
Visu mēnesi   Kandavas mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde “Senie amati” Zentenes kultūras nams Izstāde apskatāma pakalpojumu centra darba laikā. (Citā laikā, iepriekš piesakoties-t.27842650)

Komunālā saimniecība

Pabeigta logu nomaiņa un to apdare īres dzīvokļos Sēmes un Zentenes pagastos. Salabots ceļš Rijnieki-Vēdes, kas bija cietis lietus laikā. Noticis pārvaldes ceļu audits, kā rezultātā pasūtītas nepieciešamās ceļazīmes SIA ,,Signum”.
Projekti
Beidzies bērnu zīmējumu konkurss ,,Brauc uzmanīgi - šeit esam arī mēs”. Uzvarēja un galvenā balva piešķirta Līvai Rozenbergai, veicināšanas balva Paulai Hanbergai un Jānim Koikinam.
23.novembrī Sēmē un Zentenē notika Tukuma novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam sabiedriskā apspriešana. Ierosinājumus un priekšlikumus pieņems vēl līdz 2.decembrim.

13.12. 13.00 Dzejas un mūzikas pēcpusdiena “Visapkārt baltā klusumā...” Kaivē (Sēmes pagasts) Papildus informācija, zvanot kultūras nama vadītājai (t.27842650)
20.12. 13.00 Ziemas saulgriežu ieskaņas pasākums Zentenes kultūras namā Piedalās dzejniece I.Pumpure un Sēmes-Zentenes amatierteātris “Āža dziesma”
22.12. 11.00Svētku eglīte Zentenes pagasta mazuļiem Zentenes kultūras namā
13.00 Svētku eglīte Sēmes pagasta mazuļiem Sēmes tautas namā
Pasākumā piedalās un saldumu pakas saņem Sēmes un Zentenes pagastā deklarētie bērni (līdz 5 gadu vec., ieskaitot), kuri līdz 1.decembrim uz šo pasākumu pieteikti.
26.12. 19.00 Gada noslēguma pasākums “Cik lēni snieg...” Sēmes tautas namā. Sīkāka informācija un pieteikšanās uz pasākumu, sākot no 10.decembra (t.27842650)
Visu mēnesi A.Drīzuļa darbu izstāde Sēmes pakalpojumu centrs Izstāde apskatāma pakalpojumu centra darba laikā.
Visu mēnesi Kandavas mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde “Senie amati” Zentenes kultūras nams Izstāde apskatāma pakalpojumu centra darba laikā. (Citā laikā, iepriekš piesakoties-t.27842650)
14.12.- 23.12. Rokdarbu izstāde Sēmes bibliotēka Sēmes rokdarbnieku pulciņa “Čaklās rokas” rokdarbu izstāde

No 08.01. Fotogrāfiju izstāde “2015.gada skaistākos mirkļus atceroties” Zentenes kultūras nams Izstādē apskatāmas 2015.gada Sēmes un Zentenes pagastos notikušo kultūras pasākumu fotogrāfijas, kā arī tās fotogrāfijas, kuras tiks atnestas uz Zentenes kultūras namu/Zentenes pakalpojumu centru vai Sēmes bibliotēku/ Sēmes pakalpojumu centru līdz 2015.gada nogalei.

seme zimes  17. novembrī Zentenes tautas namā notika svinīgs Latvijas Republikas proklamēšanas 97. gadadienai veltītais sarīkojums. Tā laikā tika apbalvoti ne tikai Zentenes un Sēmes pagasta aktīvākie un atsaucīgākie ļaudis, bet balvas tika pasniegtas arī zīmējumu konkursa “Brauc uzmanīgi – šeit esam arī mēs” uzvarētāji.
1. vietas ieguvējs saņēma īpašu balvu – turpmāk labākais zīmējums, kas iestrādāts metāla plāksnēs, kā papildelements rotās četras ceļazīmes “Uzmanību, bērni!” pie skolas Sēmē un pirmsskolas bērnu uzraudzības grupas “Pekauši” tuvumā.

Ja gribi ko labu darīt...
Ja vēlies ar kādu dāvaniņu, kaut nelielu, bet no mīļas sirds dotu, iepriecināt savus līdzcilvēkus Sēmes un Zentenes pagastā, tad Tev ir iespēja piedalīties labdarības akcijā, kura sāksies pēc Valsts svētkiem un beigsies 19.decembrī ar labdarības volejbola maču Sēmes sporta zālē.
Sākot ar 19.novembri, vari nest uz Sēmes bibliotēku, Sēmes jauniešu centru, Zentenes pakalpojumu centru tās lietas, ko uzskati par dāvanu: kaut ko no pagraba krājumiem, kādu adījumu, tekstilizstrādājumu, kaut ko no sadzīves priekšmetiem (jaunu, bet pašam nevajadzīgu) utt. Ja ir iespēja un vēlēšanās, vari pats noformēt šo dāvanu, pievienot arī kādu jauku vēlējumu. Bet vari arī vienkārši atnest, mēs par tālāko parūpēsimies.