Komunālā saimniecība

SIA “Komunālserviss TILDe” turpina greiderēt pārvaldes ceļus, kopj kapus un pārvaldes teritorijas. Notikusi lielo atkritumu izvešana Sēmes un Zentenes centros. Beigta apkures sezona.
Projekti
Partnerībā “Laukiem un Jūrai" rīcībā - uzņēmējdarbības atbalstam, projekta pieteikumu iesniedzis viens cilvēks no Zentenes pagasta.
Pārvaldei iesniegšanai partnerībā ”Laukiem un Jūrai" jāgatavo projekta pieteikums Zentenes sporta laukuma būvniecībai.
Kultūra un sports
1.maijā notika orientēšanās pasākums Kaivē, kurā piedalījās gan sēmenieki, gan zentennieki. Ansamblis “Domino" piedalījās Pūres kora ,,Abava” 20 gadu jubilejas pasākumā.

Komunālā saimniecība

SIA „Komunālserviss TILDe” greiderē ceļus, sakopj pārvaldes teritoriju, tīra kapus. Apkures sezonu plāno beigt mēneša beigās.
Projekti
14.aprīlī Sēmē notika tikšanās ar partnerības „Kandavas partnerība" vadītāju Intu Haferbergu, kura iepazīstināja ar projektu iesniegumu veidlapu aizpildīšanu un to vērtēšanas kritērijiem, atbildēja uz uzņēmēju un klātesošo jautājumiem.
Kultūra un sports
1.aprīlī Zentenes kultūras namā demonstrēja filmas „Minioni” un jauno latviešu filmu „Es esmu šeit”.
9.aprīlī tika svinēta vokālā ansambļa „Mežezers” 15 gadu jubileja. Sēmes pagasta vokālais ansamblis „Domino” Viesatās piedalījās festivālā „Prieks kopā būt”. Līnijdejotāja no kolektīva „Bums” Evelīna Kučere piedalījās Baložos Rīgas kausā un savā grupā, ieguva 1.vietu.
16.aprīlī vokālo ansambļu reģionālajā skatē Kuldīgā ansamblis „Domino" ieguva godpilno I pakāpi. Ansamblis „Mežezers” piedalījās Sabilē vokālā ansambļa „Vērmelīte” jubilejas pasākumā.

15.05. pl.11.00 Zum-zum mājas sezonas atklāšanas pasākums Zentenes pagasta “Mauri”. Pasākums visai ģimenei brīvā dabā. Iespēja uzzināt gan par bišu terapijas iespējām un bišu produktiem, gan atpūsties, klausoties mūzikālos priekšnesumus.

Visu mēnesi:
- S.Tišleres darbu izstāde Zentenes kultūras namā. Izstāde apskatāma Zentenes pakalpojumu centra darba laikā, Kultūras nama pasākumu laikā, kā arī citā laikā, iepriekš vienojoties pa tālr.27842650

- Tukuma tēlotājmākslas studijas (vad.I.Brīniņa) darbu izstāde – Pavasara sajūtas Sēmes pakalpojumu centra 2.stāva zālīte Izstāde apskatāma pakalpojumu centra darba laikā

01.06. pl.13.00 Hei, hei, zaļā pļavā! Pie Sēmes pakalpojumu centra, Sēmes jauniešu centra, bibliotēkas un kultūras nama kopīgi rīkots pasākums.

9.04. pl.13.00 Senioru ansambļa „Mežezers” 15 gadu jubilejas pasākums Zentenes kultūras namā. Papildus informācija, zvanot pa tālr.27842650
22.04. pl.13.00 Atvērto skapju diena Pie Zentenes kultūras nama. Aicinājums izrevidēt un izvērtēt savu skapju un plauktu saturu (arī pagrabā, klētīs, pieliekamajos)! Papildus informācija, zvanot pa tālr.27842650

Visu mēnesi:

- S.Tišleres darbu izstāde Zentenes kultūras nams Izstāde apskatāma Zentenes pakalpojumu centra darba laikā, kultūras nama pasākumu laikā, kā arī citā laikā, iepriekš vienojoties pa tālr.27842650
- Tukuma tēlotājmākslas studijas (vad.I.Brīniņa) darbu izstāde Sēmes pakalpojumu centra 2.stāva zālīte Izstāde apskatāma pakalpojumu centra darba laikā.
Maijā: 
01.05. Iepazīstam Kaivi! (Orientēšanās pasākums) Sēmes pagasta Kaives centrs (pie veikala). Interesentiem (arī papildus informācija) - pa tālr.27842650
06.05. 14.00 Mātes dienai veltīts koncerts Zentenes kultūras namā. Piedalās Cēres pamatskolas skolēni
07.05. Koncerts māmiņām, vecmāmiņām, krustmāmiņām un visām mīļajām tantēm Sēmes pagasta Brizules centrā un Zentenes pagasta Rindzelē. Papildus informācija, zvanot pa tālr.27842650.

Izstrādāts pārvaldes darbības plāns 2016.gadam.

7.martā abos pagastos notika iedzīvotāju sapulces, kurās pārrunāja komunālās saimniecības jautājumus.
Pašvaldības ceļus greiderē SIA „Komunālserviss TILDe”, tiek laboti ceļa iesēdumi, caurtekas. Uzsākti remontdarbi īres dzīvokļos.
Kultūra un sports
5.martā senioru ansamblis „Mežezers” viesojās Dursupē, kur deju kopa „Sarma” svinēja 15 gadu jubileju. 7. un 21.martā notika Veselības vingrošana Zentenes kultūras namā.