Aicinājums līdz 20.novembrim sakopt tuvinieku piemiņas vietas Sēmes un Zentenes pagastu kapsētās un Mūžības svētdienā (20.novembrī) iedegt svecītes, atceroties un godinot savējos.

Visu mēnesi Kandavas Mākslas un mūzikas skolas audzēkņu – absolventu darbu izstāde Zentenes kultūras namā un Sēmes pakalpojumu centra 2.stāva zālītē. Izstādes apskatāmas: Sēmes pakalpojumu centra darba laikā; Zentenes pakalpojumu centra darba laikā, kultūras nama pasākumu laikā, citā laikā - iepriekš vienojoties (tālr.27842650)
10.10 Amatiermākslas kolektīvu jaunās sezonas pirmais “kopmēģinājums” Sēmes tautas namā
10.11. Mārtiņdienas danču un dziesmu pēcpusdiena Pie Sēmes Kopienas centra ēkas

Komunālā saimniecība

SIA “Komunālserviss TILDe” appļauj zāli, izved šķirotos atkritumus un sakopj teritoriju Sēmes un Zentenes pagastu 15 kapsētās. Visos kapos izgatavoti un uzstādīti ziņojumu dēļi. Tiek greiderēti pārvaldes ceļi, appļauta zāle pārvaldes teritorijā.
Projekti
Biedrība “Kandavas Partnerība” aicināja Sēmes pagasta biedrus pieredzes apmaiņas braucienā uz Itāliju.
Kultūra un sports
Pārvaldes sporta svētki notika 6.augustā un piedalījās vairāk nekā 180 dalībniekus, kuri varēja startēt 12 disciplīnās. Lielākās aktivitātes novērotas autoveiklībā, šaušanā un šautriņu mešanā.
Kapu svētki Zentenes pagastā notika 13.augustā, Sēmes pagastā 20.augustā (15 pagastu kapsētās).
20.augustā notika rindzelnieku saiets, kas pulcināja Zentenes pagasta ,,Mauru" mājās ap 100 rindzelnieku. Paldies saimniekam Visvaldim Auseklim par laipno uzņemšanu, bet biedrībai ,,Zentenes izaugsme" un aktīvajām rindzelniecēm S.Andersonei, V.Sarmulei, R.Šulcai, G.Grīnvaldei un D.Pabērzai par sadarbību saieta organizēšanā.
Cita informācija
Konsultatīvās padomes sēde 8.augustā notika Zentenes pagastā, bet Sēmē tā sasaukta 11.augustā, kopā ar iedzīvotāju sapulci, kurā pārrunājām kokzāģētavas ,,Smaidas" radītā trokšņa jautājumu.
Pagastu īres dzīvokļos tiek mainīti logi, durvis, radiatori. Darbus veic SIA “AP Dizains” un SIA “Komunālserviss TILDe”.
Notikusi Sēmes sākumskolas pieņemšana. Skola gatava darbam. Paredzēts, ka skolu un pirmsskolu apmeklēs 114 bērni.
Sagatavoja Silvija Rabkēviča

Komunālā saimniecība

SIA ,,Komunālserviss TILDe” apkopj kapus, pļauj tajos zāli, greiderē pārvaldes ceļus, pļauj zāli pārvaldes teritorijās. Lielo atkritumu izvešana notika Zentenes pagasta Jaunpļavās.
Projekti
Turpinās zemju īpašnieku iepazīstināšana ar būvprojekta izstrādātajām skicēm, pašvaldības ceļu Sēme-Ziediņi, Kaive-Vilksalas, Sildārziņi-Vilksalas un Paegļi-Vilksalas, ceļu rekonstrukcijai ar ES līdzekļu piesaisti.

06.08. pl.10.00 Sēmes un Zentenes pagastu Sporta svētki Sēmes pagasta centrā:
           plkst.10.00 svētku atklāšana pie Sēmes pakalpojumu centra ēkas. (Makšķernieki pulcējas pie veikala Sēmes centrā plkst.6.00.)