18.12. pl.14.00 Ziemassvētku ieskaņas pasākums Zentenes kultūras namā. Piedalās visi amatiermākslas kolektīvi

20.12. pl.12.00 Svētku eglīte Sēmes un Zentenes pagastu bērniem Zentenes kultūras namā. Saldumu paciņas Sēmes un Zentenes pagastos deklarētajiem un līdz 1.12.2016. pieteiktajiem bērniem (līdz 5 g. vecumam, ieskaitot)
30.12. 19.00 Vecgada izskaņas pasākums- koncerts un balle Sēmes tautas namā
Visu mēnesi Tukuma tēlotājmākslas studijas (vadītāja I.Brīniņa) darbu izstāde Sēmes pakalpojumu centra 2.stāva zālē. Izstāde apskatāma pakalpojumu centra darba laikā
09.01.-31.01. Fotogrāfiju izstāde-pārskats par 2016.gada kultūras dzīves aktivitātēm Zentenes kultūras namā. Izstāde apskatāma kultūras nama pasākumu laikā; darba dienās- pakalpojumu centra darba laikā.

No 10.01. Jolantas Gulbes darbu izstāde Zentenes kultūras namā. Izstāde apskatāma kultūras nama pasākumu laikā; darba dienās-pakalpojumu centra darba laikā.

Komunālā saimniecība

SIA ,,Komunālserviss TILDe” pļauj zāli, greiderē ceļus, ceļa malās apgriež krūmus Sēmes un Zentenes pagastos. Turpinās logu un durvju nomaiņa īres dzīvokļos Zentenes pagastā.
Notikusi bīstama koka nozāģēšana Bazānu kapos Zentenes pagastā.
SIA ,,Ceļu būvnieks" veic grants segas uzlabošanas darbus pašvaldības ceļiem.
Projekti
Turpinām gatavot materiālus projekta iesniegšanai Kandavas partnerībā LEADER projektu konkursa 3.Rīcībā ,,Atbalsts publiskās infrastruktūras uzlabošanai" Paredzēts iesniegt projekta pieteikumu ,,Daudzdzīvokļu māju pagalmu labiekārtošana Sēmes ciematā." Paredzēts ierīkot stāvlaukumu autotransportam.

10.11. pl.17.00 Mārtiņdienas jautrošanās pie Sēmes Kopienas centra ēkas

11.11. Ziedu nolikšana un svecīšu iedegšana Z.A.Meirovica piemiņas vietā Sēmes pagasta Brizulē

Brauciens uz Lāčplēša dienas pasākumu Engurē.  Aicinām Sēmes un Zentenes pagastu jauniešus piedalīties Lāčplēša dienas norisēs Engurē.
(Braucienam uz pasākumu var pieteikties līdz 9.11. Sēmes jauniešu centrā vai zvanot Sēmes-Zentenes kult.nama vadītājai A.Zēnei. Tālr.27842650)

17.11. pl.18.00 Valsts svētku svinīgais pasākums un koncerts Zentenes kultūras namā. Tiks sveikti Sēmes un Zentenes pagastu labo darbu darītāji (“Paldies” piespraudes 2016 saņēmēji), uzņēmēji un atbalstītāji. Par transporta nepieciešamību nokļūšanai uz pasākumu informēt līdz 14.11., zvanot- 27842650)
20.11. Mūžības svētdiena. Svecīšu iedegšana Sēmes un Zentenes pagastu kapsētās
26.11. pl.13.00 Sēmes un Zentenes pagastu senioru godināšanas pēcpusdiena Zentenes kultūras namā. Pieteikšanās uz pasākumu līdz 14.11., zvanot koordinatorēm: Smuidrai/ Guntai/ Līvijai.
27.11. pl.16.00 Svētku egles iedegšanas pasākums pie Sēmes pakalpojumu centra

Komunālā saimniecība

SIA ,,Komunālserviss TILDe” apkopj teritorijas, pļauj zāli, kopj kapus Sēmes un Zentenes pagastos, tiek greiderēti pārvaldes ceļi. Nomainīti vecie radiatori pret jauniem trijos īres dzīvokļos. Pabeigta logu un durvju nomaiņa, īres dzīvokļos Sēmē.
Projekti
Gatavojam materiālus projekta iesniegšanai Kandavas partnerībā LEADER projektu konkursa 3.Rīcībā ,,Atbalsts publiskās infrastruktūras uzlabošanai". Paredzēts iesniegt projekta pieteikumu ,,Daudzdzīvokļu māju pagalmu labiekārtošana Sēmes ciematā."
Turpinās izstrādātā ceļu projekta, kas paredz grants seguma atjaunošanu uz 4 pagasta ceļiem, saskaņošana.
Kultūra un sports