Martā notika Degoles pagasta konsultatīvās padomes sēde, kurā pārrunājam galvenos veicamos darbus.

Katra mēneša pirmajā pirmdienā Degoles pakalpojuma centrā no plkst. 13.00 līdz plkst.15.00 pagasta iedzīvotājiem ir iespēja tikties ar Pašvaldības policijas darbiniekiem.
Apsekotas Tumes un Vienības ciemata daudzdzīvokļu māju teritorijas un apzinātas tās vietas, kur nepieciešams uzlabot gājēju celiņa segumu, apsekoti rotaļu laukumi, kā arī sporta laukumi, lai plānotu nepieciešamos darbus vasaras sezonas uzsākšanai.

05.04. plkst.11.00 Lieldienu sagāidīšana Labos laika apstākļos- Ievu un Dārza ielas pagalmā,sliktos laika apstākļos – Tumes kultūras namā
10.04. plkst.22.00 Atpūtas vakars ar grupu „Galaktika" Tumes kultūras namā Biļetes iepriekšpārdošanā – 7.00 EUR;
Pasākuma dienā – 10.00 EUR
10.05. plkst.12.00 Māmiņu dienas pasākums Tumes kultūras namā

Notika saruna ar pašvaldības aģentūru „Tukuma novada sociālais dienests" par darba aktualitātēm.

Abos pagastos ir veikta inventarizācija, precizējot pamatlīdzekļu un inventāra sarakstus.
Tumes kultūras namā ir izvietotas četras novērošanas kameras.
Sakarā ar Tumes pagasta iedzīvotāju lielo interesi par Tukuma pilsētas robežu paplašināšanu, Tukuma novada Dome noorganizēja četras iedzīvotāju sapulces, kurās izskaidroja pamatojumu robežu paplašināšanai, kā arī uzklausīja iedzīvotāju viedokli. Diskusijas vēl turpināsies.

09.03. plkst.13.00 Kārļa Ķezbera pasaku konkurss Tumes kultūras namā. Atzīmējot rakstnieka 101. Dzimšanas dienu,teātra „Knifiņš" izrādes „Takšelis Makšelis"spilgtākās epizodes.Sarunas ar aktieriem un režisori
14.03. plkst.16.00 vai 17.00 Festivāls-konkurss „Ko prot tavā pagastiņā" Tumes kultūras namā Pieteikšanās pa tel. 20254617.Dalības maksa no kolektīva 15.00 EUR.
Pēc konkursa balle: spēlē grupa „Zvaigžņu lietus"Biļetes uz balli iepriekšpārdošanā 5.00 EUR;pasākuma dienā 7.00 EUR
25.03. Genocīda upuru piemiņas brīži pie piemiņas zīmēm:
Vecmokās – plkst.10.00;
Garaušos – plkst.11.00;
Tumē – plkst.12.00 

Janvārī tiek sagatavots gada budžets un statistikas datu atskaites. Uzsākts gada pārskata sagatavošanas darbs. 2015.gads plānots ar nelielu budžeta pieaugumu.

Tumes pagasta Skolas un Pasta ielās tiek veiktas elektrogaisvadu līnijas nomaiņa pret kabeļiem. Darbus veic SIA „Telms".
Komunālā saimniecība
Regulāri katru trešdienu notiek SIA „Komunālserviss TILDe" ražošanas sanāksmes Tumes un Degoles pagastu pārvaldes telpās.
Novērsti vairāki ūdens sistēmas bojājumi. Turpinās darbs ar komunālo maksājumu parādniekiem.