Uzsākts 2015.gada pārskata sagatavošanas darbs. 2016.gadu plānojam ar nelielu budžeta pieaugumu.
Janvāris ir darba atskaišu mēnesis, tiek aizpildīta statistikas veidlapa un papildināta Latvijas digitālā kultūras karte.
Pārvaldes vadītāja kopā ar sociālo darbinieku sveica janvāra pagasta jubilārus (pensijas vecuma iedzīvotājus no 75 gadu vecuma).
Abu pagastu teritorijas labiekārtošanā strādā divi pagaidu sabiedriskajos darbos pieņemtie darbinieki.

12.02. pl.22.00 Atpūtas vakars ar grupu “Jūrkant”-ballīte Valentīndienai Tumes kultūras namā. Biļešu iepriekšpārdošana: 7.00 euro; Pasākuma dienā: 10.00 euro
19.03. Laiks tiks precizēts Grupas “Bet bet” koncerts Tumes kultūras namā. Biļetes varēs iegādāties Tukumā. Rīkotājs: Andis Ožets

Svarīgākais pārskata periodā – 2016.gada pašvaldības budžeta projekta sagatavošana un tā izskatīšana pirmajā lasījumā.
Notiek Tumes un Degoles pagastu pārvaldes darbinieku vērtēšana.
Turpinās pašvaldības autoceļu sakopšana - vairākiem pašvaldības ceļiem atjaunots grants segums, kā arī pēc nepieciešamības greiderē pašvaldības ceļus.
Ir noslēdzies iepirkums „Tukuma novada Tumes un Degoles pagastu ceļu mehanizēta tīrīšana ziemas periodā”, pieteikušies četri pretendenti, notiek izvērtēšana.

Datums (no – līdz) Laiks Pasākums Norises vieta

Papildus informācija

(piem., ieejas maksa vai pieteikšanās laiki)

09.01. 14.00 Tumes un Degoles pagastu pensionāru Jaungada pasākums Tumes kultūras nams

Pieteikšanās līdz 07.01.2016.

Pa tel.: 26332401 vai 27637981

12.02. 21.00

Atpūtas vakars ar grupu

„Jūrkant”

Tumes kultūras nams

Biļetes iepriekšpārdošanā 5.00 euro;

Pasākuma dienā: 7.00 euro

Pagasta pārvalde

Novembrī svarīgākais darbs ir 2016.gada budžeta izstrāde.
Tumes un Degoles pagastos notika Konsultatīvo padomju dalībnieku, iedzīvotāju un Domes attīstības nodaļas speciālistu tikšanās, kurās apsprieda novada investīciju un attīstības plānu 2015.-2021.gadam.
Turpinās pašvaldības autoceļu sakopšanas darbi - vairākiem pašvaldības ceļiem atjaunots grants segums, kā arī pēc nepieciešamības tiek veikta pašvaldības ceļu greiderēšana.