09.04. pl.18.00 Koru draudzības koncerts Tumes kultūras namā. Informācija pa tel.: 26551876
16.04. pl.22.00 Atpūtas vakars ar grupu “Vēja runa” Tumes kultūras namā. Biļetes iepriekšpārdošanā: 7,00 eiro; pasākuma dienā: 10,00 eiro
23.04. pl.19.00 Sieviešu vokālā ansambļa “Kansoneta” 30 darbības gadu jubilejas koncerts Tumes kultūras namā

Degolē notika Konsultatīvās padomes sēde, kurā tika diskutēts par paveikto un plānotajiem darbiem.

Apsekotas Tumes un Vienības ciemata daudzdzīvokļu māju teritorijas, rotaļu laukumi, kā arī sporta laukumi, lai plānotu nepieciešamos darbus vasaras sezonas uzsākšanai.
Abu pagastu teritorijas labiekārtošanā strādā divi pagaidu sabiedriskajos darbos pieņemtie darbinieki.
Komunālā saimniecība
14.martā Tumē un 15.martā Degolē notika SIA „Komunālserviss TILDe” organizētās iedzīvotāju sapulces, kurās pārrunājām aktuālos jautājumus par māju apsaimniekošanu un parādniekiem.

Datums (no – līdz) Laiks Pasākums Norises vieta

Papildus informācija

(piem., ieejas maksa vai pieteikšanās laiki)

18.03.

2016.

17.00

 

19.00

 

 

Kino bērniem -Sniega kaujas

 

Jaunā latviešu filma “Es esmu šeit”

 

Tumes kultūras nams

Ieeja: 1,00 E

 

Ieeja: 2,00 E

19.03.

2016.

19.00 Grupas “Bet,Bet” koncerts ar kafijas pauzi Tumes kultūras nams

Biļetes:

8,00 E;10,00E;12,00E

Iegādājamas Tukuma un Tumes kultūras namā

Rīkotājs: Mojito

23.03.

2016.

9.30 Tikšanās ar rakstnieci I.Repši Tumes bibliotēka Aicināti interesenti

25.03.

2016.

 

 

10.00

 

11.00

12.00

Genocīda upuru piemiņas brīži:

Vecmokās;

Praviņās;

Tumē

Pie Lazdu bibliotēkas

“Garauši”

Piemiņas zīme parkā

 

27.03

2016.

12.00

Lieldienu pasākums

“Pavasara dziesmas” kopā ar Ēriku Loku.

Lieldienu tradīcijas

Tumes kultūras nams

Olu izstāde;

Olu ripināšana

 

Februārī notikušas vairākas sapulces, lai apspriestu galvenos darba uzdevumus, to izpildes gaitu un laika grafiku saistībā ar 2016.gada budžeta izpildi.

Notika saruna ar pašvaldības aģentūru „Tukuma novada sociālais dienests” par darba aktualitātēm abos pagastos.
Pārvaldes darbinieki piedalījās Partnerības „Laukiem un jūrai” rīkotajā informatīvajā seminārā. Semināra vadītāja Ilze Turka iepazīstināja ar nākamā plānošanas perioda projektu iespējām, nosacījumiem un finansējuma apmēriem.
Abu pagastu teritorijas labiekārtošanā strādā divi pagaidu sabiedriskajos darbos pieņemtie darbinieki.
Komunālā saimniecība
Veikta ūdensvada un kanalizācijas stāvvada maiņa vairākās daudzdzīvokļu mājās un remontdarbi Tumes pagasta notekūdeņu attīrīšanas iekārtās.

19.03. pl.19.00 Grupas “Bet.bet” koncerts ar kafijas pauzi Tumes kultūras namā. Biļetes var iegādāties Tukuma un Tumes kultūras namā. Cenas: 8.00;10.00 un 12.00 Euro
23.03. pl.9.30 Tikšanās ar rakstnieci, mākslas zinātnieci Gundegu Repši Tumes kultūras namā. Aicināti visi interesenti!
25.03. pl.10.00 Genocīda upuru piemiņas brīdis Vecmokās pie bibliotēkas

            pl. 11.00Genocīda upuru piemiņas brīdis Vienībā “Garaušos” pie piemiņas zīmes
            pl. 12.00 Genocīda upuru piemiņas brīdis Tumē - parkā pie piemiņas zīmes
27.03. pl.12.00 Lieldienu pasākums ar Īpašo viesi Ēriku Loku “Pavasara dziesmas” Tumes kultūras namā. Apmeklētājiem līdzi jāņem krāsotas olas;
Bērniem-olu ripināšana
No 05.02. līdz 10.03. Katru dienu 9.00-16.00  Autores Ilonas Vilkas fotoizstāde Tumes kultūras namā
02.04. laiks tiks precizēts Festivāls-konkurss “Ko prot tavā pagastiņā” Tumes kultūras namā. Pieteikties pie Lienes Bēniņas Tel.:20254617
09.04.pl.18.00 Koru sadraudzības koncerts Tumes kultūras namā