Ekskursija 17.augustā, izbraukšana. plkst. 6.00 no Tumes
 
Maršruts: Tume - Gulbene - Stāmeriena - Jaungulbene - Madona - Tukums
1. Gulbenes pilsētas apskate
2. Ekskursija un bānītis Gulbene-Stāmeriena
3. Stāmerienas pils apskate un Sv.Ņevas Aleksandra pareizticīgo baznīca
4. Bišu dziednīca “Niedras” Jaungulbenē
 
Ekskursijas plānotie izdevumi 11.00 euro
Pieteikšanās pa tālr.: 26454277

2017. gada 30. Jūlijā

10.00 – Ķīļu kapos;
11.00 – Zibens kapos;
12.00 – Gailīšu kapos;
13.00 – Čomu kapos;
14.00 – Luiku kapos;
15.00 – Viksu kapos;
16.00 – Praviņu kapos.

 

Tumes un Degoles pagastu pārvaldē aizvadītajā mēnesī veikti dažādi darbi, atbilstoši plānotajam.
12. maijā Tumes vidusskolā izskanēja pēdējais zvans un izlaiduma klasēm sācies eksāmenu laiks.
Vairākos pašvaldības dzīvokļos tiek veikti remontdarbi – mainīta elektrības instalācija un nomainītas ārējās palodzes.
Turpinās pašvaldības autoceļu kopšanas darbi – ceļa posmā Ozolpils – Jaunbētiņi nomainīta caurteka; Meža ielā noņemts ceļa apaugums. Plānojam atjaunot krāsojumu gājēju pārejām un automašīnu stāvvietām.

 

Šomēnes abos pagastos notika Lielā talka, kurā iedzīvotāji sakopa pagasta un savu īpašumu teritorijas.
Pārskatījām budžeta izpildes gaitu un galveno veicamo darbu sarakstu, lai līdz vasarai paveiktu plānoto.

 

Abos pagastos notikušas gadskārtējās iedzīvotāju sapulces, kurās SIA „Komunālserviss TILDe” kā apsaimniekotājs, atskaitījās par padarīto darbu 2016.gadā un uzklausīja iedzīvotāju vēlmes par darbiem, kurus vajadzētu darīt 2017.gadā.

30.martā Tumes kultūras namā notiks „Pārupes” kooperatīva īpašnieku un nomnieku sapulce.

Apsekotas Tumes un Vienības ciemata daudzdzīvokļu māju teritorijas, rotaļu laukumi, kā arī sporta laukumi, lai plānotu nepieciešamos darbus vasaras sezonas uzsākšanai.