Notikušas darbinieku sapulces, kurās apspriesti ikdienas darbi un aktualitātes, kā arī pārvalžu vadītāju tikšanās, kurā pārrunātas pašvaldību īpašumu lietas un citi jautājumi. Visi iedzīvotāji aicināti sakārtot savu īpašumu dokumentus un iereģistrēt īpašumus Zemesgrāmatā!

 

Janvārī visi uzņēmēji, kuri uzvarēja iepirkumā “Ceļu un ielu uzturēšanas darbi ziemas periodā Slampes un Džūkstes pagastu pārvaldē”, veikuši savu darbu godprātīgi.

Notikusi Slampes konsultatīvās padomes sēde, kurā pārrunāti plānotie darbi un kultūras pasākumi. R. Krastiņš pastāstīja par gatavošanos Latvijas simtgadei un Latvijas mēroga pasākumiem.

Pārvaldē
Gads tuvojas izskaņai. Abi pagasti ietērpušies svētku rotās. Sapostas eglītes, mirdz lampiņas – gan pie kultūras iestādēm, gan izglītības iestādēm, gan mājām. Svētki nāk!
Notikuši dažādi svētku pasākumi, koncerti, balles un līdz gada beigām to vēl ir daudz.
Notiek inventarizācijas, gada dokumentu sakārtošana.
Aizvadītas jau divas sniegotas ziemas – šķūrēti ceļi. Kad nokūst un paliek sausāks, greiderēti. Braukšana pa lauku ceļiem nav īpaši laba. Koģenerāciju stacijās uzstādīšanas darbi turpinās, vecie katli nodrošina siltumu.

Novembris bagāts ar svētkiem - Lāčplēša diena, Latvijas valsts proklamēšanas 98.gadadiena, cildināti un apbalvoti 8 Slampes un 10 Džūkstes pagasta ļaudis. Cildinājuma rakstu saņēma Zane Breča, Ligita Jakstoviča, Māris Kalniņš, Māris Ošķis, Alma Francberga, Broņislava Pastare, Ērika Krieviņa, Zbigņevs Krasovskis, Mārcis Krasovskis, SIA “Rotas”. GADA cilvēka nomināciju saņēma Edgars Meņģelis, Mudīte Cīrule, Agita Ivanova, Oskars Birznieks, Juris Rutkovskis. GODA nomināciju saņēma Rasma Segliņa, Dzintra Rassa, Pēteris Zīriņš.
Pārvaldē
Pārvaldē turpinās lapu savākšana parkos un kapsētās. Notikusi pirmā sniega tīrīšana un izlases kārtā ceļu greiderēšana Slampes un Džūkstes pagastos. Pabeigti Džūkstes bibliotēkas jumta remontdarbi. Turpinās koģenerācijas stacijas būvniecība Slampē.

9.12. pl.19.00 Zemessardzes 51.kājinieku bataljona 25 gadu jubilejas sarīkojums Slampes Kultūras pilī
15.12. pl.10.00-15.00 LATRAPS sanāksme Slampes Kultūras pilī
16.12. pl.19.00 “Saldus ceļinieks” sarīkojums Slampes Kultūras pilī
20.12 pl.11.00 Ziemassvētku sarīkojums bērniem Slampes Kultūras pilī; Ieeja brīva.
31.12.-01.01. 00.30 Jaungada balle Slampes Kultūras pilī. Spēlēs duets “Aldis un Linda”Ieejas biļete EUR 5.-
Galdu rezervācija līdz 28.12.
No 23.11-16.01 Dmitrija Čudinova gleznu izstāde. Slampes Kultūras pils