Pārvaldē

Notikušas vairākas pārvalžu vadītāju tikšanās, kurās pārrunātas darba aktualitātes un problēmas. Pabeigts siltināšanas projekts Džūkstes pamatskolas bērnudārza ēkai. Rezultāts –vizuāli ļoti skaista ēka un noteikti būs silta! Turpinās Džūkstes ūdenssaimniecības projekta darbi. Pabeigti kanalizācijas un ūdensvada maģistrāles un pievadu izbūves darbi uz Anša Lerha-Puškaiša bulvāra, pie KSS-2 uz Anša Lerha-Puškaiša bulvāra ārējās elektroapgādes ierīkošanas, turpinās maģistrālā kanalizācijas vada izbūve uz Silenieku ielas. Turpinās KSS-1 izbūves un enerģijas dzēšanas akas pārbūves darbi. NAI ir pieslēgts esošajiem tīkliem, turpinās NAI ieregulēšanas darbi.
Tiek pļauta zāle ciemata centros. Andreja kapos izvesti 3 atkritumu konteineri un sakopta apkārtne. Izvestas lapas, zari, atkritumi no Džūkstes kapiem. Nodotas katlu mājas koģenerātoriem. Uzsākta mini - koģenerācijas stacijas darbība.

plakats zalsh  Šā gada 14.jūnijā, Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienā, plkst. 14.00 Slampē tiks atklāts piemineklis represētajiem pagasta iedzīvotājiem „Zelta josta". Piemineklis un piemiņas vieta tika izveidota pēc biedrības „Savai Slampei" iniciatīvas.
Ideja par piemiņas vietas izveidi pieder mūsu novadniecei, rakstniecei Mārai Zālītei, bet autori ir arhitekts Edvīns Vecumnieks un tēlnieks Ģirts Burvis.
Piemiņas vieta atrodas Slampes pagasta centrā blakus sociālajam centram „Rīti". Tā ir veidota kā komplekss, kas sastāv no diviem apļveida celiņiem, kuri ieskauj akmeni. Savukārt akmens vidusdaļu kā sargājošs gaismas aplis aptver zeltā tonēta nerūsējoša tērauda josta, kurā iestrādāti 100 Slampes iedzīvotāju vārdi, kuri 1941. un 1949. gadā tika izsūtīti vai citādi represēti. „Zelta josta" ir latviešu folkloras tēls, kas simbolizē sargāšanu.

13.06 17.00 Zemgales vidusskolas 9.klases izlaidums. Slampes kultūras pilī
17.06 17.00-21.00 Mednieku biedrības sanāksme
21.06 19.30 Normunda Pētersona jubilejas izrāde-A.Niedzviedzis „Jūras gaiss" Ieeja brīva.
21.06 21.00 Saulgriežu svētki Slampē „Līgo-Lai top!" Notiek ārā pie kultūras pils.Koncerta daļā piedalās kultūras pils kolektīvi,draugi no Lietuvas,notiks uguns rituāls un uguns šovs.
Zaļumballi spēlēs „Es un Tu".Ieeja brīva.
27.06 Ziemeļvalstu Dziesmu svētku koncerts. Tukumā Durbē. Piedalās deju kolektīvi.
27.06 Folkloras festivāla „Baltika-2015"ieskaņas koncerts . Dundagā. Piedalās folkloras kopa „Pūrs"
Līdz 9.08 Jaņa Rozentāla Saldus mākslinieku grupas darbu izstāde. Slampe.

Pārvaldē

Notikusi Lielā pavasara talka – lieli talkas darbi paveikti Pienavā, Džūkstē, Lanceniekos, Slampē, Sprostu kapos, Spirgus kapos. Tīrīšanas – sakopšanas darbi veikti arī ceļa malās, ap mājām.
Turpinās Džūkstes ūdenssaimniecības projekta darbi. Līdz 30.aprīlim tiks pabeigti kanalizācijas maģistrāles izbūves darbi uz Anša Lerha-Puškaiša bulvāra.
Pabeigti Ūdens atdzelžošanas stacijas (ŪAS) ierīkošanas darbi. Ierīkots ūdensvads no ŪAS līdz esošajai ūdensvada pieslēguma vietai. Visus darbus, kas saistīti ar artēziskā urbuma ierīkošanu un ŪAS izbūvi plānots pabeigt līdz 30.aprīlim.Turpinās darbi NAI būvniecības darbi, NAI izbūves darbus plānots pabeigt 30.aprīlī (ar pieslēgumu esošajiem tīkliem).
Aprīļa vidū Slampē pie stadiona uzstādīti ielu vingrošanas trenažieri, kuri gaida aktīvos vingrotājus.
Slampes centra autobusa pietura ieguvusi citu, piemērotāku, vietu un skaistu izskatu.

SIA „Komunālserviss TILDe" nodrošina siltumenerģijas pakalpojumu piegādi Tukuma novada pagastos. Diemžēl uzņēmuma darba pieredze apliecina, ka samaksa par siltumenerģijas pakalpojumu bieži kavējas un parādi arvien palielinās.

Lai iedzīvotājiem atvieglotu ikmēneša maksājumus ziemas mēnešos un mazinātu parādu veidošanos un to uzkrāšanās gadījumus, ar Tukuma novada Domes 30. aprīļa lēmumu  SIA „Komunālserviss TILDe" tika atļauts sadalīt maksājumus par siltumenerģijas piegādi un no 2015.gada 1.jūnija Slampes pagasta Slampes ciemā un Degoles pagasta Vienības ciemā, Tukuma novadā, uzsākt norēķinus par apkuri ar avansa maksājumiem vasaras mēnešos.