Pārvaldē

Pavadīti kapusvētki un Sporta svētki. Gatavojamies skolas gaitu uzsākšanai.
Uzstādīts rotaļlaukums Slampes ciema centrā. Pabeigts dzīvojamās mājas "Silavas" ārsienu un jumta, kā arī notekreņu remonts. Uzsākti remontdarbi mājas "Ausekļi" 2.stāva palīgtelpās (sanitārie mezgli). Pabeigti remontdarbi Džūkstes 2.bibliotēkas telpu paplašināšanai.
Appļautas visas pagastā esošo kapu teritorijas, pagasta centra teritorija, izvesti atkritumi. Turpinās remonts Slampes pagasta katlu mājā.
SIA “Amatnieks” turpina siltumtrases renovācijas darbus Džūkstes ciemā. Pabeigts Džūkstes ūdenssaimniecības projekta ietvaros uzsāktais veco notekūdeņu attīrīšanas iekārtu demontāžas darbs. Uzsākta metāla žoga nomaiņa ap Džūkstes ūdens apgādes objekta ņemšanas vietu un sakārtošanas darbi Pienavas un Lancenieku ciema ūdens apgādes objektos.

12.09 plks. 13.00 Slampes kultūras pilī Tukuma novada mākslinieku grupas rudens izstādes „Ak,sirds,kas ietrīsota no viena ir...”,veltīta J.Raiņa 150.gadu jubilejai – atklāšana.
18.09 Laiku saskaņos Slampes kultūras pilī sarīkojums veltīts J.Raiņa 150.gadu jubilejai kopā ar Zemgales vidusskolu.
07.10 plkst.19.30 Slampes kultūras pilī amatiermākslas kolektīvu darbības sezonas atklāšana.

Pārvaldē

Jūlija mēnesī pārvaldes darbinieki ir atvaļinājumā, bet darbi rit savu gaitu. Tiek pļauta zāle, remontēti ceļi, uzposti kapi kapusvētkiem, veikti nelieli remonti un cenu aptaujas lielajiem remontiem.
Džūkstes ūdenssaimniecības projektam 06.07.2015. tika veikta objekta apsekošana pēc faktisko būvdarbu pabeigšanas.
SIA “Amatnieks” veic siltumtrases renovāciju Džūkstes pagastā.

2015.gada 13.martā starp Tukuma novada Domi, SIA „Komunālserviss TILDe" un SIA „Tukums REN" noslēgts līgums par siltumenerģijas iegādi Tukuma novada Tumes, Degoles, Slampes un Džūkstes pagastu centralizētās siltumapgādes vajadzībām. Līdz ar to, nepieciešams veikt siltumenerģijas tarifu pārrēķinu.

Tukuma novada Domes 2015.gada 28.maija lēmums prot.Nr.5, 21.§.