Oktobra sākumā nosvinēta - Skolotāju diena un Zemgales vidusskolas 35 gadu un Slampes skolas 165 gadu jubileja - salidojums.
SIA „Komunālserviss TILDe” abu pagastu daudzdzīvokļu mājās un iestādēs uzsācis siltuma padevi.
Slampē un Lanceniekos uzstādītas autobusu pieturas.
Pabeigti šogad plānotie remontdarbi mājā „Ausekļi”. Veikts ielu apgaismojuma remonts Ozolnieku ciemā un Slampes centrā. Slampes pagasta dzīvojamās mājās nomainīti ūdens un kanalizācijas stāvvadi, uzlikti ūdens skaitītāji.

17.11 pl.20.00 Latvijas Republikas 97. gadadienas sarīkojums „Manai Latvijai” Slampes Kultūras pilī Piedalās Slampes amatiermākslas kolektīvi, deju kolektīvs „Austris” un saksofonu ansamblis „The sparkling 5”. Ballē spēlēs duets "Līdzsvars ”; ieeja brīva. Var rezervēt galdiņus - tālr.28340610
22.11 pl.13.00 Slampe Kultūras pilī dresēti dzīvnieki-sunīši, kaķīši, lapsa, seski, čūskas, dzeloņcūka. Gaisa akrobāti u.c. Biļetes cena EUR 4.-
27.11 Tukuma novada un starpnovadu kultūras darbinieku diena Slampes Kultūras pilī
29.11 pl.13.00 Ingas Brīniņas mākslas studijas –biedrības 5 gadu jubilejas darbu izstādes atklāšana Slampes Kultūras pilī
03.12 Jaunrades deju konkurss Slampes Kultūras pilī; ieeja brīva.
04.12 Slampes un Džūkstes pagastu pārvaldes uzņēmēju un zemnieku sarīkojums Slampes Kultūras pilī. Koncertā piedalās Katrīna Cīrule. Balli spēlēs „Saderības sindroms”. Pieteikties pa tālr.28779585 vai 28340610.Dalības maksa EUR 10.-(ieskaitot ēdamo pie galdiņiem)
11.12 pl.19.00 Zemessardzes 51.kājinieku bataljona sarīkojums Slampes Kultūras pilī

Visas pārvaldes izglītības iestādes uzsākušas darbu.
Veikta pašvaldības objektu appļaušana Slampē un Džūkstē, piemiņas vietās un kapos. Pabeigti Džūkstes ciema siltumtrases rekonstrukcijas, pārbūves darbi, un metāla žoga remontdarbi Pienavas un Lancenieku ciemata ūdens apgādes objektos. Džūkstes ciemā veikta veco attīrīšanas iekārtu demontāža un teritorijas rekultivācija. Slampes un Džūkstes katlu mājas sagatavotas apkures sezonai.

05.11. plkst.19.00 Valmieras teātris ar izrādi “Provinces anekdotes” Slampes Kultūras pilī (Ieeja 7EUR, 8.50 EUR)
07.11. Slampes pensionāru kluba “Zelta rudens” pasākums Slampes Kultūras pilī
11.11. Lāčplēša diena Slampes Kultūras pilī
17.11 20.00 Valsts svētku koncerts Slampes Kultūras pilī
17.11. 22.00-03.00 Balle kopā ar duetu “Līdzsvars”no Tukuma. Slampes Kultūras pilī
22.11. 13.00 Cirks no Lietuvas. Slampes Kultūras pilī Ieeja 4 EUR.

Svecīšu vakars Slampes pagasta kapsētās notiks 7.novembrī.