Pārvaldē
Notikusi tikšanās ar partnerību „Laukiem un Jūrai” projekta vadītāju, kura iepazīstināja ar nākamā plānošanas perioda projektu iespējām, finansējuma apmēriem, nosacījumiem un projektiem izvirzītajām prasībām.
No janvāra tiek apmaksāti vecāku transporta izdevumi (0,06 euro par km vai 50% no autobusa biļetes) bērnu vešanai no dzīvesvietas uz profesionālās ievirzes iestādēm (mūzikas, mākslas un sporta skolām), ja tas nav savienojams ar citu sabiedrisko vai pagasta autotransporta pakalpojumu.
Kapos sazāģēti nogāztie koki. Nomainīti ūdens un kanalizācijas stāvvadi.
SIA „Komunālserviss TILDe” Slampes un Džūkstes pagastos veica atsevišķu ceļu planēšanu ar autogreideri, un pārņēma darbā strādniekus, kurus nodarbinās abu pagastu teritoriju labiekārtošanā un kapu apsaimniekošanā. Biedrības ēkā pabeigts foajē kosmētiskais remonts.

12.03 pl.16.00 Tukuma novada un starpnovadu deju dižkoncerts Slampes Kultūras pilī. Piedalās 11 kolektīvi. Ieeja brīva
19.03 pl.16.00 Tukuma novada un starpnovadu deju dižkoncerts Slampes Kultūras pilī. Piedalās 18 kolektīvi. Ieeja brīva
24.03. pl.11.00 Piemiņas brīdis represētajiem. Filma "Tālā zeme Sibīrija" sērija "Amūras apgabals 1949. Tigda, Vozžajevka, Belogorska, Blagoveščenska". Slampes Kultūras pilī
27.03. pl.11.30 Lieldienas lieliem un maziem kopā ar folkloras kopu “Pūrs”. Slampes Kultūras pilī
27.03. pl.19.00 Pavasara koncerts kopā ar Slampes Kultūras pils amatiermākslas kolektīviem Slampes Kultūras pilī
27.03. pl.22.00 Lieldienu balle kopā ar grupu “Tandēms trijatā” no Jelgavas Slampes Kultūras pilī. Ieeja 5 EUR. Galdiņu rezervācija pa tālr.28779585 (Madara)
31.03. pl.12.00 Tukuma novada un starpnovadu bērnu deju kolektīvu festivāls “Zemgales bļoda” Slampes Kultūras pilī. Ieeja brīva.
01.04. pl.19.00 “Apsveicam! Sieviešu dienā!” Slampes Kultūras pilī. Piedalās Velta Skurstene, Sarmīte Prule, Laila Ilze Purmaliete, Ivars Kļavinskis, Jānis Paukštello, Marģers Eglinskis u.c. Biļešu cena: 8;10;12 EUR
09.04. Jauniešu deju sadancis "Dejas ziedonī ar Laismu!" Slampes Kultūras pilī

Slampes un Džūkstes pārvaldes vadītāja Dace Pole iedzīvotājus pieņem:
- Slampes pakalpojumu centrā – pirmdienās no plkst.13:00 līdz 15:00;
- Džūkstes pakalpojumu centrā – pirmdienās no plkst. 16:00 līdz 18:00.

Slampē 11.03.plkst 18.00
Džūkstē 21.03. plkst 18.30

Pārvaldē
Pagastu pārvaldē pabeigta 2016.gada budžeta plānošana. Precizēti veicamie projekti Tukuma novada attīstības programmas Investīciju plānam 2016.-2018. gadam un apspriesta Latvijas Republikas simtgades programma. Izsolē pārdotie Džūkstes meži tiek izstrādāti. Notiek remonts Džūkstes Biedrību nama vestibilā. Tiek tīrīts sniegs uz pašvaldības ceļiem. Ar SIA „Komunālserviss TILDe” noslēgts līgums par abu pagastu teritoriju labiekārtošanu (tīras vides uzturēšanu) un kapu apsaimniekošanu. Tukuma novada vadība pašvaldība vērtēja visu pārvalžu vadītāju darbu.