Pagastu pārvaldē

Atklāts futbola laukums Pienavā. Lai arī lietus lija stipri, pirmā spēle noritēja aizrautīgi un ar lielu līdzjutēju atbalstu.
Notikusi tikšanās ar Ozolnieku Zaļā ceļa īpašniekiem, par ceļazīmi “Traktoriem caurbraukt aizliegts”. Tika nolemts zīmi paturēt.
Notikusi Slampes un Džūkstes konsultatīvās padomes tikšanās par ceļa fonda līdzekļiem un to plānoto izlietojumu 2016. gadam un apskatītas turpmāko 3 gadu prioritātes. Tika izskatīts jautājums par iespēju asfaltēt Ceriņu ceļu Ozolniekos. Nolēma šo jautājumu atlikt, līdz būs iesniegums no Ceriņu ceļa īpašniekiem par līdzfinansējumu ne mazāku par 25% (pēc Tukuma novada Domes saistošajiem noteikumiem).
Tiek gatavoti četri projekti biedrībai “Partnerība laukiem un Jūrai”.
Veikta pašvaldības īpašumu appļaušana, ceļu greiderēšana Slampes un Džūkstes pagastos. Slampē nojaukti degušie šķūnīši un daļēji sakārtota apkārtējā vide. Nevajadzīgie malkas šķūnīši vēl tiek nojaukti. Veikts dzīvojamās mājas “Zemgaļi” skursteņu un jumta remonts. Vecajai Ozolnieku skolas ēkai uzmūrēts viens jauns skurstenis. Izremontēta istaba, virtuve, tualetes telpa “Ausekļos”. Džūkstes Biedrību namam veikts, fasādes stūra remonts. Notiek darbi pie koģenerācijas stacijas.

Pārvaldē

Lielā talka –piektdien talkoja izglītības iestādes, daudz padarīja savas apkārtnes sakopšanā un ceļmalu sakopšanā. Lielās talkas vietas bija pieteiktas 5 – teritorija gar Slampes dīķiem, Sprostu kapi, Ozolniekos atpūtas un rotaļu laukums, Pienavas centra jaunais futbola laukums un sporta un rotaļu ierīces, Pasaku muzeja – pasaku takas veidošana. Darbu akcents – labiekārtošana. Talkoja visi pārvaldes darbinieki. Iedzīvotājus būt atsaucīgākiem, lai sakoptu izmantojamās vietas.
Pabeigti remontdarbi “Ausekļos”. Uzsākti Džūkstes “Biedrības nama” fasādes remontdarbi.
Pienavā notika iedzīvotāju sapulce. Tika pārrunāti veicamie labiekārtošanas darbi, kurus paveica Lielās talkas laikā. Iedzīvotāji izvēlējās Pienavas centra autobusa pieturas vietu. Pārrunāja par Lauku labuma tirdziņa izveides iespējām. Pašvaldība atbalstīs šo iniciatīvu, ja iedzīvotājiem būs tāda vēlme.

17.05. pl.10.00 Bērnu teātra „Spārni”izrāde-T.Jansone „Ģenerālmēģinājums” Slampes kultūras pilī

29.05 Ģimeņu diena Slampē:

    - 12.00 Orientēšanās sacensības ģimeņu vai draugu komandām. Sākuma punkts no Kultūras pils

    - 13.30 Visi kopā sportosim un izzināsim sevi! Dažādas sportiskas aktivitātes; Fraktāļu zīmēšana; Audēju darbnīcā iespēja apgūt aušanas pamatus.

     - 15.00 Edmunda Veizāna deju skolas koncerts.

Ieeja brīva.

24.04 pl.17.00 Slampes amatierteātra pirmizrāde-D.Psafass „Vajadzīgs melis”. Slampe Kultūras pilī
30.04 pl.18.00 Senioru deju kolektīvam „Jumis” 50gadu jubilejas sarīkojums Slampe Kultūras pilī
07.05 pl.18.00 Liepājas teātra izrāde – Mārtins Makdona „Klibais no Inišmānas” - letāla komēdija Slampe Kultūras pilīu. Lomās - Viktors Ellers, Sigita Jevgļevska, Karīna Tatarinova, LeonsLeščinskis, Sandis Jēcis, Anete Berķe, Kaspars Gods, Edgars Pujāts, Anda Albuže. Biļešu cenas-EUR 9,10.,12.-. Biļetes var iagādāties „Biļešu Paradīzē”un Slampes k.p.biļešu kasē. Mob.20005704.0.,T.,C. No 10.00-15.00
No 07.04-07.07 Alberta Pauliņa gleznu izstāde Slampe Kultūras pilī

Pārvaldē
Abos pagastos notikušas gadskārtējās iedzīvotāju sapulces.
Veikta Slampes un Džūkstes pagastu ceļu un ielu apsekošana. SIA „Komunālserviss TILDe” veic ceļu planēšanu ar autogreideri Slampes un Džūkstes pagastos. Veikti teritorijas sakopšanas darbi.
Kultūra
Slampes kultūras pils
Tukuma novada un starpnovadu deju kolektīvu kopmēģinājums. Humoršovs „Precies māsiņ!”. Tukuma novada un starpnovadu deju kolektīvu pirmais un otrais dižkoncerts. Piemiņas brīdis represētajiem. Filmas „Sibīrija” demonstrācija.
Lieldienu jampadracis Slampē - Slampes jauniešu amatierteātra „Spārni” izrāda Tūves Jansones lugu „Ģenerālmēģinājums”. Režisore Ivonna Bredovska.