Pārvaldē
Pārvaldes darbiniekiem notika darba drošības un ugunsdzēsības apmācība. Gatavošanās darbinieku vērtēšanai, kura notiks novembrī. Notika darbinieku anketēšana par pašvaldības darba vērtējumu un problēmām.
Abos pagastos notikušas konsultatīvās padomes. Pārrunāts 2016.gada budžeta izlietojums, apspriestas 2017.gada budžeta prioritātes, izvirzīti godināšanai pagastu cilvēki. Kopā ar biedrību “Savai Slampei” apspriesta projekta iecere un tālākā virzība. Apstiprināts biedrības “Džūkstei” rotaļlaukuma un āra trenažieru projekts. Turpinās baznīcas mūru konservācijas darbs. Uzsākta lapu savākšana parkos un kapsētās. Ceļu greiderēšanu Džūkstes un Slampes pagastā. SIA ”Ceļu būvnieks” Džūkstes pagastā veica ceļa ”Ceļš gar Kauguru kanālu” un Slampes pagastā ceļa ,,Lejaszīvarti-Straumēni - Jaunalčas” grants seguma remontdarbus un neliela posma ceļa “Veckļavas -Aizas-Rīga-Ventspils” grants seguma remontdarbus. Uzsākti Džūkstes bibliotēkas jumta nomaiņas remontdarbi. Abos pagastos sākta siltumenerģijas padeve. Turpinās koģenerācijas stacijas izveides darbs Slampē.

11.11. Lāčplēša dienas pasākums kopā ar Dobeles Zemessardzes 51.kājinieku bataljonu Slampes Kultūras pilī; Ieeja brīva
11.11. pl.19.00 Valmieras teātra viesizrāde “LATTIA”. Slampes Kultūras pilī; Ieeja 8 EUR; 10 EUR
17.11. pl.19.00 Valsts svētku koncerts “Mana Latvija” Slampes Kultūras pilī;  Ieeja brīva
17.11.pl. 21.00 Valsts svētku balle Slampes Kultūras pils Kopā ar grupu Zemeņu iela no Cēsīm; Ieeja brīva. Lūgums galdiņus rezervēt pa tālr.28779585 (Madara)
25.11. pl.19.00 Aijas Andrejevas 30 gadu jubilejas koncerts “Ceļojums pie sevis” Slampes Kultūras pilī; Biļešu cena-9,-EUR; 10,- EUR. Biļetes iespējams rezervēt un iegādāties Slampes Kultūras pils kasē. Mob.20005704
02.12. Slampes un Džūkstes pagastu zemnieku un uzņēmēju pasākums “Stiprajos ir spēks!” Džūkstes kultūras namā. Ieeja uz ielūgumiem
03.12. Jaunrades deju konkurss Slampes Kultūras pilī; Ieeja brīva
9.12.  Zemessardzes 51.kājinieku bataljona 25 gadadienas svinīgais pasākums Slampes Kultūras pilī

Septembris – kokiem lapas sākušas mainīt krāsas, uzsākušās skolas gaitas, ražas novākšana tuvojas noslēgumam, un arī sējas darbi drīz būs pabeigti. Kopīgie pasākumi, kas veltīti Latvijas simtgades parku stādīšanai, notiks 23.septembrī Džūkstē un 30.septembrī Slampē. Piedalījos Tukuma sadraudzības pilsētas Polijā - Andrihovas pašvaldības realizētajā projektā The United Colors of Solidarity. The power of the European dreams, kas organizēts Eiropas Savienības programmas „Europe for Citizens 2014 – 2020” ietvaros. Komandējuma mērķis bija iepazīsties ar labās prakses piemēriem sabiedrības integrācijas jautājumiem Polijā un Čehijā.

Slampes un Džūkstes pagastu kapsētās Mūžības svētdiena, mirušo piemiņas diena jeb svecīšu vakars 20.11.2016.

30.09 kokustadisanaslampe  2016.gada 30.septembrī plkst.13.00 ikviens tiek aicināts stādīt kokus Latvijas simtgades parkā pretī Slampes Kultūras pilij.

Gatavojoties Latvijas simtgadei, Latvijas pašvaldības Meža dienās 2016 ir uzsākušas jaunu tradīciju trīs gadu garumā – padarīt Latviju krāšņāku ar koka stādījumiem un mazo koka arhitektūras objektu izveidošanu parkos. Šīs aktivitātes tiek veiktas Latvijas Pašvaldības savienības projekta “Pašvaldību labie darbi parkos Latvijas simtgadei” ietvaros, kurā arī Tukuma novada Dome ir pieteikusi dalību ar trīs parkiem – Tukuma pilsētas parks (Lielā iela 36A), Pasaku tēva A. Lerha Puškaiša parks Džūkstē, Latvijas simtgades parks Slampē. Kopā projektā piedalās 67 pašvaldības ar 78 parkiem, kas līdz š.g. 1.oktobrim tiks padarīti krāšņāki ar koka stādījumiem vai mazo koka arhitektūras objektiem.