SIA ,,Komunālserviss TILDe” turpina greiderēt ceļus, no kapu konteineriem izvesti šķirotie atkritumu, Sēmes centrā apzāģētas liepas, bet no Biržvēveru kapiem izvesti bioloģiskie atkritumi. Visu mēnesi turpināsies kapu apkopšana. Zentenes kapsētā uzstādīts jauns zvans, par kuru jāpateicas zenteniekam Raitim Sialkovskim, bet Zentenes pakalpojuma centra (PC) darbinieki atjaunoja eglīšu stādījumus un sakopa kapu valnīti pie ieejas kapsētā. Sēmes PC darbinieki sakopa valsts ceļa Brīvnieki-Dzirciems-Jēči ceļa malas līdz pat Sēmes tautas namam. Paldies, visiem čaklajiem talkotājiem, bet īpaši ,,Buku” un ,,Pumpuru” māju iedzīvotājiem Sēmes pagastā, dzirciemniekiem Zentenes pagastā, Pastariņa muzeja darba rūķiem, Sēmes jauniešu centram un skolai.

 
Visaktuālākais jautājums martā ir valsts un pašvaldību ceļu stāvoklis. Pēc Sēmes un Zentenes pagasta iedzīvotāju un uzņēmēju iniciatīvas, Tukuma novada Domē 21.03.2017. Saimniecības un uzņēmējdarbības veicināšanas komitejā notika saruna uz kuru tika aicināts VAS “Latvijas valsts ceļi” Tukuma nodaļas vadītājs Harijs Lācars. Informāciju par aktuālo jautājumu virzīja uz Domes 21.03.2017. ārkārtas sēdi, bet 22.03.2017. Dome nosūtīja Domes priekšsēdētāja sagatavotu vēstuli Ministru prezidentam M.Kučinskim, Satiksmes ministram U.Augulim, VAS ,,Latvijas valsts ceļi” valdes locekļiem, Latvijas Pašvaldību savienībai.

 

Pēc budžeta apstiprināšanas 2017. gadam uzsākti plānotie remontdarbi. Tie Sēmes un Zentenes pagastu iedzīvotāji, kuriem nav īres un komunālo maksājumu parādi, aicināti rakstīt iesniegumus logu, durvju vai radiatoru nomaiņai.

Turpinās Zentenes Kultūras nama skatuves remonts un jauna apgaismojuma izveide.

 

Svarīgākais darbs pārskata periodā bija ceļu attīrīšana no lielās sniega segas. Darbos iesaistījās visi uzņēmēji, kuri uzvarēja iepirkumā “Sēmes un Zentenes pagastu pārvaldes ceļu un ielu uzturēšanas darbi ziemas periodā”. Uzņēmēji palīdzēja tikt galā ar darbiem arī valsts autoceļu uzturētājiem.

Decembra sākumā tika izvērtēts jaunais iepirkums ,,Sēmes un Zentenes pagastu pārvaldes ceļu un ielu uzturēšanas darbi ziemas periodā". Līgumi noslēgti līdz 2017.gada 31.decembrim ar šādiem uzņēmējiem: