Komunālā saimniecība

SIA „Komunālserviss TILDe” greiderē pārvaldes ceļus, labo tajos izveidojušos bojājumus. Tiek pārņemti darbā strādnieki, kurus nodarbinās abu pagastu teritoriju labiekārtošanā un kapu apsaimniekošanā.
Projekti
Notikušas tikšanās ar partnerību „Kandavas partnerība” un „Laukiem un Jūrai” vadošajiem speciālistiem, kuri iepazīstināja ar nākamā plānošanas perioda projektu iespējām, finansējuma apmēriem, nosacījumiem un projektiem izvirzītajām prasībām.

12.03. pl.20.00Sieviešu dienai veltīts pasākums “Tu man puķe sarkanā...” Sēmes tautas namā. Papildus informācija afišās vai zvanot pa tālr.27842650

19.03. pl.13.00 Senioru pēcpusdiena “Mēs tikāmies martā...” Zentenes kultūras namā. Papildus informācija afišās vai zvanot pa tālr.27842650
27.03. pl.12.00 Pavasarīga jautrošanās brīvā dabā Pie Zentenes kultūras nama un Sēmes Meža takā. Papildus informācija afišās vai zvanot pa tālr.27842650
Visu mēnesi Fotogrāfiju izstāde “2015.gada skaistākos mirkļus atceroties” Zentenes kultūras nams Izstādē apskatāmas 2015.gada Sēmes un Zentenes pagastos notikušo kultūras, sporta u.c.izklaides pasākumu fotogrāfijas, kā arī tās fotogrāfijas, kuras pagasta iedzīvotāji atnesa 2015.gada nogalē.
Visu mēnesi S.Tišleres darbu izstāde Zentenes kultūras nams Izstāde apskatāma Zentenes pakalpojumu centra darba laikā, kultūras nama pasākumu laikā, kā arī citā laikā, iepriekš vienojoties pa tālr.27842650
Visu mēnesi Tukuma tēlotājmākslas studijas (vad.I.Brīniņa) darbu izstāde- Klusā daba (Rudens) Sēmes pakalpojumu centra 2.stāva zālīte Izstāde apskatāma pakalpojumu centra darba laikā
09.04. Senioru ansambļa “Mežezers” 15 gadu jubilejas pasākums Zentenes kultūras namā. Papildus informācija, zvanot pa tālr.27842650

Komunālā saimniecība
Tiek tīrīts sniegs uz pašvaldības ceļiem. Ar SIA „Komunālserviss TILDe” noslēgts līgums par abu pagastu teritoriju labiekārtošanu un kapu apsaimniekošanu.
Beidzies iepirkums (identifikācijas Nr.SZPP-2015/3 un 2015/4) sniega tīrīšanas darbiem pārvaldes teritorijā 2016.gadam. Uzvarētāji:
1. Sēme, Birztala, Plieņi - 20,43 km, sniegu tīra SIA „Jūraskalns” tālrunis saziņai – 20170309,
2. Kaive, Cerība – 23,41 km, sniegu tīra SIA „Vārpa” tālrunis saziņai – 29433326,
3. Rideļi, Brizule - 15,3 km, sniegu tīra z/s „Vecvagari” tālrunis saziņai – 26324238,
4. Zentene, Dzirciems, Rindzele, Jaunpļavas – 26,5 km, sniegu tīra SIA „Komunālserviss TILDe”, tālrunis saziņai 28303093.

12.02. Zentenes kultūras namā kino:
- 16.00 Multfilma bērniem “Sniega kaujas” Ieeja: EUR 1.00
- 17.30 Filma “Ausma”  EUR 2.00

13.02. pl.20.00 Valentīndienas pasākums “Sirsniņas sniegā” Zentenes kultūras namā. Papildus informācija, zvanot pa tālr.27842650
20.02. Sniega prieki lieliem un maziem Pie Zentenes kultūras nama/ Sēmes tautas nama Ierasties laika apstākļiem piemērotā apģērbā. Līdzi ragaviņas/slēpes/plēve vai citi šļūcamrīki.
28.02. pl.18.00 Skaidrītes dienas pasākums Sēmes tautas namā. Sarunas un dziesmas pie kamīna

Greiderēti pārvaldes, autotransporta intensitātei vairāk pakļautie ceļi. SIA „Komunālserviss TILDe” izvieto uz pārvaldes ceļiem iztrūkstošās ceļazīmes.
Beidzies iepirkums (identifikācijas Nr.SZPP- 2015/3) sniega tīrīšanas darbiem pārvaldes teritorijā 2016.gadam.

Bērnu zīmējumu konkursa „Brauc uzmanīgi - šeit esam arī mēs” uzvarētājas Līvas Rozenbergas zīmējums izvietots pie ceļa zīmes „Uzmanību bērni” blakus Sēmes sākumskolai un pirmsskolas bērnu uzraudzības grupai „Pekauši”.
Pieņemti un precizēti iesniegumos paustie priekšlikumi Tukuma novada attīstības programmai 2015.-2021.gadam.