Pēc budžeta apstiprināšanas 2017. gadam uzsākti plānotie remontdarbi. Tie Sēmes un Zentenes pagastu iedzīvotāji, kuriem nav īres un komunālo maksājumu parādi, aicināti rakstīt iesniegumus logu, durvju vai radiatoru nomaiņai.

Turpinās Zentenes Kultūras nama skatuves remonts un jauna apgaismojuma izveide.

5. februārī Zigfrīda Annas Meierovica piemiņas vietā Brizulē nolikti ziedi par godu izcilā valstsvīra 130. dzimšanas dienai.

Visu mēnesi notika gatavošanās Zentenes Kultūras nama pastāvēšanas 50. gadadienai. Pasākums notika 18. februārī ar lielu ielūgto viesu skaitu, balli un atkalredzēšanos.

Biedrībā ”Kandavas partnerība” iesniegts projekta pieteikums 5. Rīcībai “Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanai”, kuras ietvaros paredzēts nodrošināt sabiedriskās aktivitātes iedzīvotājiem Sēmes pagastā, tas ir, izvietot fizioterapijas iekārtas bijušajās pasta telpās Ezera ielā 1, Sēmē, tā veicinot cilvēku radošumu un profesionālo pilnveidi.

Abos pagastos aizvadītas šogad pirmās Konsultatīvās padomes sēdes, kurās pārrunāti nākotnes darbi un pasākumi.

Svarīgākais darbs pārskata periodā bija ceļu attīrīšana no lielās sniega segas. Darbos iesaistījās visi uzņēmēji, kuri uzvarēja iepirkumā “Sēmes un Zentenes pagastu pārvaldes ceļu un ielu uzturēšanas darbi ziemas periodā”. Uzņēmēji palīdzēja tikt galā ar darbiem arī valsts autoceļu uzturētājiem.

Domē iesniegts 2017. gada darba plāns ar nozīmīgākajiem pārvaldē plānotajiem, uz attīstību vērstajiem darbiem gada budžeta ietvaros.
Notiek aktīva gatavošanās Zentenes Kultūras nama 50 gadu jubilejas pasākumam.

Darba grupas sanāksmēs nolemts, ka Sēmes pagasta “Rozītēs” Tukuma Pilsētas svētku laikā dārzs būs atvērts arī sestdienā, 15. jūlijā, bet Rožu svētki dārzā tiks svinēti svētdien, 16. jūlijā.

Trešajā izsolē pārdots pārvaldes lietotais autobuss “Mercedes Benz 0614” par summu 2528,00 EUR.

Decembra sākumā tika izvērtēts jaunais iepirkums ,,Sēmes un Zentenes pagastu pārvaldes ceļu un ielu uzturēšanas darbi ziemas periodā". Līgumi noslēgti līdz 2017.gada 31.decembrim ar šādiem uzņēmējiem: 

SIA ,,KomunālservissTILDe” izveda šķirotos atkritumus no visām 15 pārvaldes kapsētām, greiderēja ceļus, tā turpināsies. Tīrījām arī sniegu. Esam norēķinājušies ar SIA ,,Ceļu būvnieks" par izvesto granti uz pagasta ceļiem.
10.novembrī biedrībai ,,Kandavas partnerība" iesniegts projekta pieteikums LEADER projektu konkursa 3.Rīcībai ,,Atbalsts publiskās infrastruktūras uzlabošanai", kurā paredzēta ,,Daudzdzīvokļu māju pagalmu labiekārtošana Sēmes ciematā." Iedzīvotāji izteikuši vēlmi ierīkot stāvlaukumu autotransportam pie Ezera ielas 10, 12 un 14 ēkām. 16.novembrī notika ,,Kandavas partnerība" speciālistu iepazīšanās ar projekta ieceri klātienē Sēmē.