Oktobri sagaidījām ar divām lielām jubilejām - Pastariņa muzejs nosvinēja 50.jubileju un Sēmes sākumskolas ēkai, kura pirmssākumos darbojās kā bērnudāzs ,,Purenīte”, nosvinējām 30.gadskārtu.
Nodots ekspluatācijā jaunais autransporta stāvlaukums starp daudzdzīvokļu mājām Sēmes centrā. Būvdarbus kvalitatīvi un operatīvi veica SIA ,,Rotas”. SIA ,,Strabag” uzsāka pašvaldības ceļu Kaive- Vilksalas, Vilksalas- Sildārziņi un Paegļi-Vilksalas rekonstrukcijas darbus, kuru mērķis saistās ar lauksaimnieku atbalstu un tas iespējams ar Zemkopības ministrijas un Tukuma novada Domes finansiālu atbalstu. Pagasta ceļa Sēme-Ziediņi rekonstrukcija plānota nākamgad. SIA ,,Komunālserviss TILDe” iespēju robežās greiderē rudens lietavās izmirkušos, bedrainos ceļus.

Jauno mācību gadu ar 117 audzēkņiem uzsākusi Sēmes sākumskola. Šis ir 30. gads, kopš ēka, kurā sāka savu darbību bērnudārzs ,,Purenīte”, uzņem zinātkāros skolēnus un pirmsskolas vecuma bērnus. Par godu jubilejai notika jauks pasākums 22.septembra pievakarē, kurā sveicēju pulkā bija arī novada Domes priekšsēdētājs Ē.Lukmans un Izglītības pārvaldes vadītājs N.Rečs.

Septembris sākās ar vērienīgiem būvdarbiem Sēmes ciemata centrā. Mēneša laikā SIA ,,Rotas” uzbūvējusi automašīnu stāvlaukumu starp daudzdzīvokļu mājām, tā radot pievilcīgu vidi, nodrošinot ērtu piebrauktuvi Sēmes feldšeru – vecmāšu punktam.
26.septembrī piegādāti un izvietoti četri trenažieri bijušajās pasta telpās Ezera ielā 1, realizējot projekta ideju Rīcībā ,,Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanai”. Ar nākamo gadu telpas pievienos Kopienas centram ,,Mūsmājas”, tā paplašinot realizējamo pakalpojumu klāstu.

Sēmes un Zentenes Avīzīti elektroniski iespējams lasīt šeit.

Kandavas partneriba 1

Biedrība “Jaunpils RAC “Rats”” informē, ka laika periodā no 2017.gada septembra līdz 2018.gada aprīlim Jaunpilī notiks nodarbības apmācību programmas "Uzņēmējdarbības uzsākšana un veicināšana laukos” projekta “Zināšanas uzņēmējdarbības attīstīšanai laukos” Nr. 17-08-AL14-A019.2204- 000001 ietvaros, kas tiek realizēts ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenošanas saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” 6.rīcības “Atbalsts izglītojošiem pasākumiem” ietvaros.

 

SIA ,,Komunālserviss TILDe” greiderēja pagastu ceļus, atkārtoti izveda šķirotos atkritumus no pagastu kapsētām, zāģēja sausos, bīstamos kokus un nodrošināja ar siltumu Sēmes sākumskolu un centra iedzīvotājus maija mēneša aukstajā periodā. Maijā iestrādāts pretputekļu maisījums uz ceļa Brizule-Stūrnieki-Ķesterciems, pretim Z.A.Meierovica piemiņas vietai.