Atskaite par darbu februārī Pūres un Jaunsātu pagastu pārvaldē
(sagatavoja Santa Heimane)

Pagasta pārvalde
Notiek intensīva ceļu attīrīšana no sniega un ceļu/ielu kaisīšana ar smalko granti. Sagatavoti iepirkuma izsludināšanas dokumenti vairākiem darbiem. Algotu pagaidu sabiedrisko darbu veicēji strādā labiekārtošanā un attīrīšanā no sniega.

Pēc Vides pārraudzības valsts biroja lēmuma (26.03.2012.) uzsākts autoceļa A10 "Rīga-Ventspils" posma no km 45,1 (Ķemeru pagrieziens) līdz km 91,8 (krustojums ar P130 Līgas-Kandava-Veģi) rekonstrukcijas ietekmes uz vidi novērtējums.Plašāka informācija

08.03. 22.00 Sieviešu dienas balle. Pūres kultūras nams. Spēlē grupa „Jūrkant"
20.03. Pirmsskolas deju un dziesmu grupu festivāls „Lielais cālis „ Pūres kultūras nams. Piedalās Tukuma novada un starpnovadu bērnu kolektīvi
25.03. 16.00 Piemiņas brīdis piemiņas vietā pie kultūras nama Pie piemiņas akmens
31.03. 15.00 Lieldienu koncerts Pūres kultūras nams

aprīlis
06.04. Amatierteātru festivāls „Smējiens" Pūres kultūras nams Sākuma laiks atkarīgs no dalībnieku skaita

Atskaite par darbu janvārī Pūres un Jaunsātu pagastu pārvaldē
(sagatavoja Santa Heimane)

Pagasta pārvalde
Notiek intensīva ceļu attīrīšana no sniega un ceļu/ielu kaisīšana ar smalko granti. Pūrē notikusi konsultatīvās padomes tikšanās ar pašvaldības un valsts policijas pārstāvjiem.
Komunālais dienests

Pures iedzivotajiem Large    Pūres pagasta iedzīvotājus uz atvērto Durvju dienu.