Februārī tika svinīgi atklātas Pūres veselības centra un bibliotēkas jaunās telpas.

Abos pagastos notikušas Konsultatīvās padomes sēdes, kurās sniegta informācija par aktuālo 2017. gadā.

Pagastu pārvaldes darbinieki kopā ar Domes administrācijas speciālistiem strādā, lai iesniegtu projektus biedrībā “Kandavas partnerība”.

Pagasta pārvaldē
Decembra mēnesis vairāk saistās ar Adventes pasākumiem, Ziemassvētku gaidīšanu un Jaunā 2017. gada iestāšanos.
Lielākais notikums pārvaldē - Pūres ciematā jaunās bibliotēkas un ģimenes ārsta telpas (veselības centra) nodošana un pārcelšanās. Nelieli āra darbi paliek uz pavasari.

Pagasta pārvalde
Novembra mēnesī pārsvarā strādāts pie 2017. gada budžeta projekta, kuru pārvalde un izglītības iestādes aizstāvēja 17. novembrī.
Notiek darbinieku darba vērtēšana, tiek veiktas ikgadējās inventarizācijas iestādēs.
Laika apstākļu dēļ pārvalde savā teritorijā nevarēja laicīgi un kārtīgi apsaimniekot grants ceļus un ielas.
Notiek ikdienas uzturēšanas darbi.
Komunālais dienests
Energoefektivitātes pasākumu veikšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās. Logu un durvju nomaiņa kāpņu telpās dzīvojamā mājā Pūre 21 un dzīvojamā mājā Pūre 25.Gaisa kompresora remonts Pūres notekūdeņu attīrīšanas iekārtās. Ūdensvada remonts „Abavniekos” Jaunsātu pagastā. Malkas piegāde apkurei katlu mājai Abavas iela-2A, Pūres pagastā. Ielu apgaismojuma elektroiekārtu remonts Pūres pagastā.
Notiek ikdienas darbi nepārtrauktas darbības nodrošināšanai siltumapgādē, ūdensapgādē, notekūdeņu novadīšanā un attīrīšanā, sadzīves atkritumu savākšanā.

17.12. pl.14.00 Kultūras nama bērnu kolektīvu pasākums „Satiksimies pasakā” Pūres kultūras namā
18.12. pl.14.00 Bērnu teātris „Ābolītis” Ziemassvētkus sagaida ar A. Brigaderes lugu „Sprīdītis” Pūres kultūras namā
25.12. Pasākums „Ziemassvētki pilī „ Dzirciema internātpamatskolā
25.12. Svētku balle Dzirciema internātpamatskolā
26.12. pl.17.00 Vecgada koncerts „Smaidam! Un labi būs ! „ Pūres kultūras namā. Piedalās Pūres kultūras nama amatiermākslas kolektīvi
30.12. pl.22.00 Vecgada balle Pūres kultūras namā spēlē grupa „Zvaigžņu lietus ‘