Atskaite par darbu maijā Pūres un Jaunsātu pagastu pārvaldē
(sagatavoja Santa Heimane)

04.06. plkst.13.00- plkst.17.00 Bērnu teātru vienas dienas sabrauciens
14.06. plkst.18.00 Svētbrīdis pie piemiņas akmens
21.06. No plkst.16.00 Vakartirgus Pūrē. Tirgotājus aicinām pieteikties - 26284364, 29100681
21.06. Visu dienu Jāņu ielīgošana Pūres iestādēs
23.06. Laiks tiks precizēts - Līgo koncerts
23.06. plkst.23.00 Līgo balle
30.jūnijs Dziesmu svētku karoga pacelšana Pūres pagastā

Atskaite par darbu aprīlī Pūres un Jaunsātu pagastu pārvaldē
(sagatavoja Santa Heimane)

Pagasta pārvalde
Pūrē un Jaunsātos notikusi ikgadējā iedzīvotāju sapulce. Sagatavoti iepirkuma dokumenti izsludināšanai vairākiem darbiem. Notiek pavasara ceļu kopšana un greiderēšana.
Komunālais dienests
Veikta kanalizācijas ventilācijas izbūve dzīvojamajā mājā Pūre 2 un kanalizācijas sistēmas remonts dzīvojamajā mājā Pūre 24, kā arī remontdarbi kanalizācijas pārsūknēšanas stacijā „Dzintars". Remontēts ūdensvada stāvvads dzīvojamajā mājā Pūre 20. Pieņemta ievestā malka saskaņā ar noslēgto līgumu.

Kā jau tradicionāli katru gadu, tā arī šogad AAK (Latvijas Antīko automobiļu klubs) sezonu atklāj Padomju Tehnikas sekcija ar braucienu uz Ventspili.
Sezonas atklāšanas datums 11.05.2013- 12.05.2013, maršruts Rīga - Ventspils - Rīga