Jūlijs

Datums Laiks Pasākums Norises vieta

Papildus informācija

17.07 11.00

„Nāc manā komandā”

Sporta aktivitātes bērniem, jauniešiem

Pie Lestenes T/N pļaviņā  
17.07 22.00

Lustīga vasaras zaļumballīte

Muzicē Juris Pavlovs

Pie Lestenes T/N pļaviņā  
         
         

Šomēnes galvenokārt pārvaldē veikti ikdienas darbi dažādās jomās. Notika darbinieku sapulce un Konsultatīvā padome Lestenē, kur pārrunājām aktualitātes.

Lestenes Brāļu kapos 8.maijā notika tradicionālais piemiņas pasākums Otrajā pasaules karā kritušajiem, kurā piedalījās valsts augstākās amatpersonas, valdības pārstāvji un ap 500 apmeklētāji.
Notika arī vairākas pārvalžu vadītāju tikšanās, kurās pārrunājām darba aktualitātes un problēmas.
Saimnieciskajā sektorā SIA „Komunālserviss TILDe" intensīvi veicis zāles pļaušanu, kas šogad uzsākusies ļoti agri un prasīs papildus līdzekļus.
Tāpat notika arī abu pagastu ceļu planēšana, ko veica SIA „ Meliorceltnieks".

23.jūnijā plkst.16.00 Jāņu svinēšana Lestenē. Muzikāls uzvedums "Kā vecais Jānis Reņģītis gatavojās Līgo vakaram" pie Lestenes Tautas nama pļaviņā.
Jauka, jauka Jānu diena,
Par visām dieniņām.
Līgo saule, līgo bite,
Līgo visa radībiņa.

Šomēnes pārvaldē pamatā veikti ikdienas darbi.

Ar jaukiem pasākumiem abos pagastos aizvadītas Lieldienas, notikusi Lestenes bērnu dramatiskā kolektīva pirmizrāde, kā arī Irlavas pagasta koris „Silava” veiksmīgi piedalījās koru skatē, iegūstot pirmo pakāpi.
Šomēnes aizsākas arī Jāņa Bētiņa jubilejas gada pasākumi Irlavas pagastā un Sātu baznīcā, kas ilgs līdz rudenim. Lestenē notika vairāku pagastu daudzbērnu ģimeņu gadskārtējais pasākums.
Abos pagastos notika iedzīvotāju sapulces - sarunas, kurās pārrunājām pagasta aktualitātes un veicamo.
Piedalījāmies vairākās diskusijās par pasākumu un prezentāciju rīkošanu no finanšu un grāmatvedības viedokļa, lai pieņemtu kopēju pozīciju un vienotu kārtību dokumentu noformēšanā.
Gan Irlavā, gan Lestenē notika novada Teritoriālā plāna 1.redakcijas apspriešana, kur interesentiem bija iespēja izteikt savas vēlmes un ietvert tās plānojumā, lai veicinātu katra ieinteresētā iedzīvotāja dzīves un darbošanās kvalitātes uzlabošanu.

Šomēnes pārvaldē notikušas darbinieku sapulces, kurās apspriesti aktuāli darba jautājumi.

Notikušas apspriedes par novada teritorijas attīstības plāna izstrādi, kā arī tikšanās ar novada sporta dzīves organizatoriem par aktualitātēm un turpmāko sadarbību sporta jomā.
Irlavas pagasts turpinās sadarboties LEADER projekta ietvaros Kandavas Partnerībā, bet Lestenes pagasts „Partnerībā laukiem un jūrai". Abās partnerībās notika sapulces par nākamā perioda stratēģiju un projektu vīzijām.