Abos pagastos notika Konsultatīvās padomes sēdes, kurās pārrunāja ikdienas darba aktivitātes, kā arī lielākos projektus tālākai nākotnei.

Lestenes pagastā nozīmīgi marta pasākumi: 16.marta pasākums noritēja ļoti pozitīvi patriotiskā gaisotnē ar lielu dalībnieku skaitu.
16.martā atvērām A.Šablovska veidoto grāmatu par Lesteni, kas iezīmē liela un nopietna darba pabeigšanu.
Abu pagastu vokālie ansambļi ar labiem panākumiem piedalījās skatē, atrādot savu veikumu šoruden.
Abos pagastos uzsācis izpētes un projektēšanas darbus SIA „Labie koki eksperti”, lai rezultātā taptu projekts, pēc kura norādēm sakopt un sakārtot abu pagastu centrus un Vadoņa bērzu birzi Sātos.

Šomēnes uzsākti daudzi budžetā plānotie darbi. Noritējušas cenu aptaujas un līgumu slēgšana par mazām summām, piemēram, kā bortu iegāde Irlavas sporta namam, aizkaru iegāde Lestenes Tautas namam un citi. Izsludināti iepirkumi Irlavas un Lestenes centra apzaļumošanas projekta izstrādei, lai varētu projektu realizēt līdz Latvijas valsts simtgadei.

Notika darbinieku sapulces abos pagastos, lai pārrunātu galvenos darba uzdevumus, realizējot 2016.gada budžetā plānotos darbus. Nodota tipogrāfijai grāmata par Lesteni, kuras atvēršanas pasākums notiks Lestenē 16.martā.
Aktīvi iesaistījāmies Tukuma Mākslas muzeja izstādes par Lestenes baznīcas kokgriezumiem tapšanā un atklāšanā.
Īstenots Lestenes Brāļu kapu apkārtnes labiekārtošanas projekts. Darbi paveikti un būvvalde atzinīgi novērtēja.
Piedalījāmies novada Sporta laureātu sumināšanas pasākumā.

16.03 pl.14.00 Kritušo karavīru piemiņas pasākums Lestenes Brāļu kapos
16.03 pl.16.00 Grāmatas „Lestenes stāsts Latvijai šodien un mūžībā” atvēršana Lestenes tautas namā. Pasākumā piedalīsies Jānis Kurševs un pianiste Santa Jēkabsone
23.03. pl.9.00 Seminārs Uzņēmums „Agrera” Lestenes tautas namā
27.03. pl.11.00 Nu, atnāca Lieldieniņa....
Lieldienu pasākums Lestenes tautas namā
08.04 pl.14.00 Atpūtas pēcpusdiena senioriem Lestenes tautas namā

Notikušas darbinieku sapulces pārvaldē, Konsultatīvā padome Lestenē, kur A.Šablovskis prezentēja grāmatu par Lesteni, kas ir pabeigta un gatava izdošanai, ko darīs Lestenes baznīcas atjaunošanas fonds.
Sagatavots un finanšu komitejā apstiprināts pārvaldes budžets 2016.gadam, kurā plānojas pagasta pārvaldes darbi, kā arī iesaistīšanās Eiropas projektos.

Iedzīvotāju sapulces notiks:
Lestenē 20.aprīlī plkst.18.00