Ar mainīgiem laika apstākļiem un ziedēšanas skurbumu aiziet maija mēnesis.

Šomēnes lielākais pasākums bija 8.maijā Lestenes Brāļu kapos, kad iesvētīja pārapbedīto karavīru kapavietas, un pasākumā piedalījās vairāk ne kā 1500 dalībnieku.
Irlavas vidusskola atzīmēja skolas pastāvēšanas 135. un vidusskolas 60. jubileju.
Lestenē notika daudzbērnu ģimeņu pasākums, Irlavā - deju pasākums mazajiem dejotājiem, kas pulcēja ap 300 dalībnieku. Tāpat notika izlaidums Irlavas bērnudārzā. Irlavas amatierteātris un Irlavas sieviešu koris piedalījās novadu skatē ar labiem panākumiem, koris ciemojās pie draugiem Somijā.

Šomēnes abos pagastos notika iedzīvotāju tikšanās ar Domes vadību, deputātiem un speciālistiem, lai pārrunātu aktualitātes Irlavā un Lestenē. Sapulces aizvadītas lietišķā un konstruktīvā atmosfērā.

Lestenē notika latviešu karavīru pārapbedīšana Lestenes Brāļu kapos, ko veicām sadarbībā ar Brāļu kapu komiteju.
Rīgā Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē notika pasākums veltīts Lestenes baznīcas atjaunošanai, un grāmatas par Lesteni prezentācija. Pasākumā piedalījās daudz ļaužu, starp kuriem arī cienījamais Lancmaņa kungs un citi mākslas un kultūras darbinieki.

01.06 pl.11.00 Pasākums bērniem aizsardzības dienā Lestenes tautas nama pļaviņā

8.maijā plkst.13:00 baznīcā koncerts‘’Baroka mūzika Lestenē’’, izpilda baroka koris un instrumentālisti, diriģents Māris Kupcis.
14:00-14:40 Ekumēniskais dievkalpojums (aizlūgums) Lestenes baznīcā.
14:50-15:20 Svinīgā vainagu nolikšana un uzrunas Lestenes Brāļu kapos pie centrālā piemiņekļa.
15:30-16:30 Pārapbedīto karavīru un kapu plākšņu iesvētīšana .

08.04 pl.14.00 Atpūtas pēcpusdiena senioriem Lestenes tautas namā
20.04 Teātru diena Lestenē Lestenes tautas namā
22.04. pl.14.00 Pasākums daudzbērnu un audžuģimenēm Lestenes tautas namā
No 16.03. –līdz 16.05 Ingemāras Treijas-Čivles gleznošanas studijas darbu izstāde Lestenes tautas namā
08.05 Piemiņas pasākums II Pasaules kara upuru piemiņai Lestenes Brāļu kapi