10.11 pl.15.00 Lastenes Tautas namā izstādes "Ukraina - mans brīnums" atklāšana, fotomālslinieks V.Piļipuks un tikšanās ar grāmatas "Dzīvība, nāve un iekšējā revolūcija" autoru I.Liepiņu, kā arī apskatāma ukrainas tautas daiļamata priekšmetu izstāde un dokumentālā filma "Ievainotie".
10.11 pl.17.00 Lāčplēša dienai veltīts lāpu gājiens no Lestenes Tautas nama uz Lestenes Brāļu kapiem
10.11 pl.17.15 Svētbrīdis Brāļu kapos
Pēc svētbrīža atmiņu ugunskurs nojumē pie kapiem.
Līdzi ņemt lāpas un svecītes.

18.11 pl.18.00 LR proklamēšanas dienai veltīts pašdarbnieku koncerts „Mēs savai zemītei” Lestenes tautas nams
18.11 pl.20.00 Svētku balle kopā ar grupu „Brekšu Pekši’ Lestenes tautas namā
22.11 pl.18.00 Nodarbība labām saimniecēm „Es gatavoju labāk nekā mana kaimiņiene” Lestenes tautas namā
01.12 pl.17.00 Esam labi pastrādājuši bērnu teātra „Rakari” sveicieni decembrim Lestenes tautas namā

Ar neparasti saulainām dienām aizrit septembra mēnesis. Pārvaldes izglītības iestādes sekmīgi uzsākušas jauno mācību gadu. Sakārtota arī audzēkņu pārvadāšana gan skolai, gan bērnudārzam, mazākie bērni nodrošināti ar pavadoņa pakalpojumiem.

Pagasta kultūras darbinieki uzsākuši pulciņu nokomplektēšanu un darba plānošanu līdz gada beigām esošā budžeta ietvaros.
Lestenē notika Lestenes baznīcas fonda sapulce, lai pārvēlētu valdi un atskaitītos par paveikto baznīcas atjaunošanā, pabeigta altāra uzstādīšana, turpinās kanceles restaurācija.

14.10 pl.16.00 „Caurvējš” dzejas lasījums autoru izpildījumā Veronika Ailte ,Aigars Bricis Lestenes tautas namā
28.10 pl.20.00 Pašdarbnieku kolektīvu sezonas atklāšanas pasākums kopā ar grupu „Imula” Lestenes tautas namā
10.11 pl.15.00 Tikšanās ar Latvijas armijas pārstāvjiem Lestenes tautas namā
10.11 pl.17.00 Lāčplēša dienai veltīts lāpu gājiens No Lestenes Tautas nama uz Lestenes Brāļu kapiem
10.11 pl.17.15 Kritušo karavīru piemiņas brīdis Lestenes Brāļu kapos

Ar nemitīgām lietavām un netipiskiem laika apstākļiem aizvadīts augusts.

Augustā liela daļa darbinieku atvaļinājumā, taču darbi turpinās.
Irlavas pagasta centrā tiek veikti koku sakopšanas darbi, lai maksimāli saglabātu centra kokus.
Darbam sagatavotas abas izglītības iestādes un pirmskolas grupa Lestenē, lai veiksmīgi uzsāktu jauno mācību gadu.
Irlavas sporta dzīvē noslēgušās sacensības pludmales volejbolā un riteņbraukšanā, kas pulcēja daudz dalībnieku no dažādiem novadiem. Aizvadītas arī starptautiskas sacensības florbolā veterāniem „Mamutu kauss”. Notiek galda spēļu vasaras turnīrs.
Lestenes pagastā augusta nogalē notiks tradicionālie pagasta svētki, kuros varēs piedalīties dažādās aktivitātēs lielie un mazie lestenieši.
Lestenes baznīcā uzstādīts altāris, atjaunota kancele, atremontēts baznīcas tornis, sakārtota elektrība.
Pagastu kapsētās un Lestenes Brāļu kapos notikuši kapu svētki.
Iespēju robežās tiek greiderēti ceļi.
Kopumā mēnesis aizvadīts, veicot kārtējos darbus un aktualizējot vēl rudens periodā veicamo saskaņā ar gada budžetu.
Sagatavoja Vilnis Janševskis

Ar jāņu zāļu smaržu un līgo noskaņās aiziet jūnijs. Šomēnes sākas atvaļinājumu laiks, tāpēc strādājam aizvietojot viens otru, kā arī pabeidzam pirmajā pusgadā plānotos darbus.

Pašvaldībā notika ceļu „Sāti –Karotītes” Irlavā un „Cīruļi-Bērziņi” Lestenē projekta apspriešana un saskaņošana ar vietējiem lauksaimniekiem.
Abos pagastos SIA “Komunālserviss TILDe” regulāri veic teritorijas uzkopšanas darbus, ceļmalu pļaušanu, kā arī kapsētu uzkopšanu, lai godam sagaidītu vasaras Saulgriežus.
Irlavas vidusskolā notika pamatskolas un vidusskolas izlaidumi.