Patriotisma un Valsts svētku gaisotnē aizrit novembris.
Abos pagastos notika Konsultatīvās padomes, kurās pārrunāts paveiktais 2016.gadā, kā arī galvenie darbi jaunajam budžeta gadam.
Īpaši kupli apmeklēts bija Lāčplēša dienas pasākums Lestenē, kur bija iespēja tikties ar Ukrainas vēstnieku, Ukrainas kara brīvprātīgajiem palīgiem no Latvijas, kā arī noskatīties dokumentālās filmas par notikumiem Ukrainā. Lāpu gājienā piedalījās daudz jaunieši arī no mūsu novada skolām.
Abos pagastos notika Valsts svētku pasākumi. Irlavā uzstājās māsas Legzdiņas, bet Lestenē pašdarbnieki bija sagatavojuši koncertu. Bija iespēja atpūsties labas deju mūzikas pavadībā.

lestene ziemassv  Adventa laikā Lestenes evaņģēliski luteriskājā baznīcā apmeklētāji tiek īpaši gaidīti - dievnamā atgriezusies restaurētā krāšņā baroka stila kancele. Savukārt vasarā baznīcā uzstādīts altāris pilnā apjomā.

Pēc 2016. gadā piešķirtā valsts finansējuma izdevies ne tikai restaurēt Lestenes baznīcas kanceli visā tās krāšņumā, bet arī pārvest altāri no Rundāles pils muzeja krājumiem, kur tas ilgstoši tika eksponēts Rundāles pils muzeja staļļos ierīkotajās izstāžu zālēs. Šī gada vasarā veikti arī jaunu koka vairoga slēģu izgatavošana tornī un zvana stiprinājuma izbūve.

Lestenes baznīca, kaut arī nepieder pie senākajiem Kurzemes dievnamiem, savā trīssimt gadu ilgajā pastāvēšanas laikā iemantojusi izcila arhitektūras un dekoratīvās mākslas pieminekļa slavu. Krāšņā interjera autors Nikolauss Sefrenss jaunākais (1662 – 1710) savu arodu apguvis hercoga Jēkaba laikā. Dievnama altāris un kancele ir tikai daļa no interjera, kas spilgti apliecina koktēlniecības meistarību. Kaut kas tik iespaidīgs Kurzemes dekoratīvajā mākslā vēl nebija radīts.

Noslēdzoties gada restaurācijas darbiem un tuvojoties Ziemassvētkiem, Lestenes baznīca sirsnīgi aicina svētku gaidīšanas laiku pavadīt kopā:

11.decembrī
Plkst. 12.00 Dievkalpojums Adventa trešajā svētdienā ar Dievgaldu.
Plkst. 13.00 Izstādes „Sv. Trīsvienības katedrāles ērģeles arhīvu liecībās” atklāšana. Izstādē būs skatāmi arhīvu dokumenti - fotogrāfijas, apraksti, aprēķini no ērģeļu vēsturnieka Mikus Dzenīša apzinātā materiālu apkopojuma.

23.decembrī
Plkst. 15.00 Ziemassvētku kauju atceres dievkalpojums un labdarības koncerts.

24.decembrī
Plkst. 16.00 Ziemassvētku svētvakara dievkalpojums.

Pieteikšanās uz baznīcas apskati pa tālruni 29299064.
Foto – Gunārs Grīnfelds.

17.12 pl.11.00 Pirmskolas vecuma bērniem eglīte Lestenes tautas namā
18.12 pl.13.00 Adventes koncerts. Žoržs Siksna Lestenes tautas namā
22.12 pl.17.00 Pašdarbnieku ziemassvētku koncerts Lestenes tautas namā
28.12 pl.14.00 Eglīte senioriem Lestenes tautas namā. Pieteikties līdz 20.12

Šomēnes abos pagastos aktīvi uzsākuši sezonu pašdarbības kolektīvi un sporta pulciņi, kā arī atsākusies kultūras darba sezona.

Notika visu trīs pārvaldes teritorijā esošo bibliotēku akreditācija, kuras rezultātā bibliotēku darbs atzīts par labu un tās turpinās strādāt nākamos piecus gadus.
Pārvaldes darbiniekiem notika darba drošības un ugunsdzēsības apmācības, kā arī darbinieku sapulce, kurā pārrunājām vēl šogad veicamos darbus, jaunā budžeta plānošanas vadlīnijas, darbinieku vērtēšanas norisi, kura notiks decembrī. Notika arī darbinieku anketēšana, lai izzinātu pašvaldības darba vērtējumu, aktivitātes un problēmas.
Oktobrī notiek arī gadskārtējais pārvaldes darba audits, kurā izvērtē grāmatvedības u.c. darbību atbilstību noteikumiem.
Uzsākts aktīvs 2017.gada budžeta izveides darbs, lai saplānotu nākamajā gadā veicamos darbus.
Aktīvi uzsākta Irlavas sporta dzīve, notiek dažādu līmeņu sacensības florbolā, volejbolā un galda spēlēs.

Svecīšu iedegšana Lestenes pagasta Pūpju un Dziedzeru kapsētās 20.novembrī.